Bugün devlet dairelerinde hayat duracak.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na üye memurlar, bugün tüm Türkiye'de bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor. 

Büro-sen üyesi memurlar, vergi ve ücrette adalet, ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin maaşlara dahil edilerek emekliliğe yansıtılması ve güvenceli iş talebiyle eylemde.

Büro-sen üyeleri, işyerleri önünde kitlesel basın açıklamasında bulunacak. 

Ankara'da ise Maliye Bakanlığı'na yürüyen memurlar, bakanlık önünde açıklama yapacak.