İlişkili Haberler

MHP'li muhalifler, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Çağrı Heyeti'nin topladığı 19 Haziran'daki kongreye ilişkin aldığı ihtiyati tedbirin kaldırılması ile söz konusu davanın reddi talebinde bulundu.

Çağrı Heyeti'nin düzenlediği 19 Haziran'daki kongrede, seçimli olağanüstü kongreyi toplamak üzere yetki verilen Müsavat Dervişoğlu, Şefik Çirkin ve Enez Kaplan, avukatları Feridun Bahşi ve Veysel Güldoğan aracılığıyla Ankara 3 Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Söz konusu başvuruda, mahkemede görülmekte olan 2016/303 esas sayılı davada Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 65. maddesi hükümleri çerçevesinde davaya asli
müdahale talebi, "19 Haziran 2016 tarihinde yapılan olağanüstü kurultayın geçerli
olması sebebiyle" davanın reddi, muarazanın giderilmesi ve 24 Haziran 2016 günü
verilen ihtiyati tedbir kararına karşı HMK 394/3 hükümleri çerçevesinde ihtiyati
tedbirin kaldırılması talep edildi.

Dilekçede, mahkemede açılan davanın hem "usül ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle reddi, hem de kongre iş ve işlemlerinin yetişmesi bakımından acilen incelenerek karara bağlanması talep edildi.

MHP'li üst kurul delegesi Cemal Enginyurt, 19 Haziran'da yapılan olağanüstü kongre kararının iptali istemiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış, mahkeme de dava esastan sonuçlanıncaya kadar tedbiren Genel Kurul kararlarının yürütmesini durdurmuştu.

Feridun Bahşi, yaptığı açıklamada, "Cemal Enginyurt'un tüzük değişikliklerinden hangileri dolayısıyla telafisi güç ve imkansız zararlar göreceğinin anlaşılamadığını, aksine söz konusu tüzük değişikliklerinin, Enginyurt'un da haklarını koruduğunu" ifade etti.

Bahşi, mahkemenin acilen ihtiyati tedbir kararını kaldırmaması halinde "bu demokratik değişiklikleri yapan ve 10 Temmuz'da seçimli kurultay kararı alan delegelerin haklarının telafisi güç ve imkansız zararlara uğrayacağına" işaret
etti.

Bahşi, "Ülkücü delegelerin tamamen kaybolacak haklarının hesabını kim, nasıl verecek?" diye sordu.