Ohio Devlet Üniversitesi’nden Matthew Saltzman ve arkadaşları, 500 milyon yıl önce yer kabuğunda biriken kimyasal izotoplar ve atmosfer oluşumu arasındaki ilişkiyi açıklarken planktonların önemine değiniyorlar.

Araştırma aynı ekibin daha önceki keşiflerinden birinin devamı niteliğinde. Saltzman ve ekibi 500 milyon yıl önce yerkabuğunda yaşanan büyük değişikliklerin ters sera etkisi yaratarak okyanusları soğuttuğunu, bunun sonuncunda dev plankton oluşumları yaşandığı ve ardından da atmosfere oksijen saldığını ortaya koydular.

Araştırma, Paleozoik dönemde oluşan oksijenin neden birden atmosferden çekilip sonra daha yüksek oranlarda geri geldiğine ilişkin de önemli bilgiler sağlıyor. Böyle büyük ölçekte yok oluşların ardından daha yüksek oranda oluşan oksijenin yeni yaşam formlarının oluşmasını tetiklediği düşünülüyor.

Saltzman ve ekibi, o dönemde atmosfere ne kadar oksijen karıştığını hesaplayarak antik çağda okyanuslardaki sülfür miktarı ve atmosferik oksijen ve karbon dioksit miktarıyla ilişkilendiriyorlar. Ortaya çıkan sonuç dünyanın büyük değişiklikler dönemindeki koşullarını daha iyi anlamamızı sağlıyor.