Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara dair kararlarını verdiği belirtildi.

Açıklamada, başvurulara ilişkin kabul ve ret kararlarının verildiği ifade edildi.

Komisyon kararlarının, 685 sayılı KHK'nın 10. ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 15. maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirileceği ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 ve ek 1. maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir. Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan başvurular, valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirilmiş ve söz konusu başvuru süreci, 23 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir."

Açıklamada, Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere 28'i hakim, 30'u müfettiş ve 40'ı uzman olmak üzere 190 personelin görevlendirildiği hatırlatıldı.

Komisyona başvuru sayısının 22 Aralık itibarıyla 103 bin 276 olduğu vurgulanan açıklamada, kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla toplam 212 bin 554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Komisyon'un başvurularla ilgili inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.