NTV

Okyanuslar alarm veriyor

NTV Haber

Türkiye

Okyanuslarda civa oranı, 3 kat arttı. Bu durum, hem insan hem deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Son araştırmaya göre bu artışta en büyük neden kömürle çalışan santraller ve kanalizasyonların denize akıtılması.

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre okyonuslarda biriken civa oranı sanayi devriminden bu yana tam 3 kat arttı. Bu artışın nedeniyse insanoğlunun dünyayı hızla kirletmesi.

Madencilik, kömürle çalışan termik santraller ve denize bırakılan kanalizasyon, okyanuslardaki civa oranın hızla artmasına yol açıyor. Okyanuslarda giderek biriken civa, hem insan hem de deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Üstelik civa deniz ve su yoluyla dünya geneline de yayılıyor. Sanayinin olmadığı bölgeler bile bu nedenle kirlilikten etkileniyor.

Kuzey kutbu da bu yerlerden biri. Son veriler kutup ayılarının vücutlarında bile yüksek seviyede ağır metal biriktiğini gösteriyor.

Biliminsanları, civa salımının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kömürle çalışan santrallere kimyasal filitreler takılması ve kanalizasyonun arındırıldıktan sonra denizlere bırakılması gerektiğinin altı çiziliyor.