Yüksek Seçim Kurulu, 12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişikliği referandumu sürecinde uyulması gereken yayın ilkeleriyle ilgili olarak, ''Belirtilen yayın ilkeleri ve kurallara aykırı davranılması halinde TRT dahil ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacağını'' bildirdi.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurulun TRT ve diğer yayın kuruluşlarının uymaları gereken yayın kurallarına ilişkin aldığı kararlara yer verildi.

Açıklamada, ''Özellikle TRT kurumunun devlet yayın organı olma özelliği ve önemli sorumluluğu sebebiyle, diğer radyo ve televizyonlara örnek olması, yayınlarında objektifliğe, eşitliğe, tarafsızlığa özen göstermesi, yanlı ve tek taraflı programlardan kaçınması gerektiğine'' dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, ''Belirtilen yayın ilkeleri ve kurallara aykırı davranılması halinde TRT dahil ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacağı'' bildirildi.
Yüksek Seçim Kurulu, 12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişikliği referandumu sürecinde, TRT ve diğer yayın kuruluşlarının uymaları gereken ilke ve kuralları açıkladı.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurulun 31 Mayıs 2010 tarihli, 353 sayılı kararının sonuç kısmının 2. maddesinin (a) bendinde, radyo ve televizyon kuruluşlarının ''Anayasa değişikliği ile ilgili tek yönlü, taraflı yayın yapamayacakları ve fırsat eşitliğini sağlamak zorunda oldukları'' hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Anılan bu hükümlere rağmen, yazılı basında ''TRT kanalının referandum sürecinde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamayarak tek yönlü, taraf tutan yayınlar yaptığı haberlerinin yer aldığı'' belirtilen açıklamada, ''Bu konuda Kurulca gerekli değerlendirme yapılarak, karar alınmasına ihtiyaç duyulduğu'' kaydedildi.

Radyo ve televizyon kuruluşlarının, seçim takviminin başladığı 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren uymaları gereken kurallara da yer verilen açıklamada, söz konusu kurallar şöyle sıralandı:

''1- Anayasa değişikliği ile ilgili olarak tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamazlar. Bu kuruluşlar Anayasa değişikliğinin leh ve aleyhindeki görüşler arasında fırsat eşitliği sağlamak zorundadır.

2- Sözü edilen kuruluşlar, 298 sayılı Yasanın 52'nci ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 5/b maddeleri hükmü çerçevesinde siyasi parti propaganda konuşmaları dışında, propagandaya ilişkin yayın yapamazlar.

3- Radyo ve televizyon kuruluşları halk oylaması ile ilgili reklam yayınlayamazlar.

4- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nca yapılan yayınların da, 2010/353 sayılı karar kapsamında mütalaa edilmesi Anayasal bir zorunluluktur.''

Açıklamada, söz konusu nedenlerle ''Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nca seçim dönemi içerisinde yapılacak yayınlarda, Kurulun 2010/353 sayılı kararıyla belirlenen ilkelere ve seçim hukukunun Anayasada ifadesini bulan objektiflik, eşitlik, serbestlik ve dürüstlük kavramları da gözetilerek daha dikkatli davranılması ve kanunlara uygun yayın yapılması gerektiği'' belirtildi.

Açıklamada, ''Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nca aksi davranışta bulunulması ve taraflı yayın yapılması halinde Anayasanın 79. maddesi ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılarak, konunun yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına iletileceğine'' dikkat çekildi.

ALINAN KARARLAR
TRT ve diğer yayın kuruluşlarının referandum sürecinde uymaları gereken yayın ilke ve kurallara ilişkin Kurulun aldığı kararlara yer verilen açıklamada, söz konusu kararlar şöyle sıralandı:

''1- 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlayan dönemde TRT ve diğer özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, 2954 sayılı Kanunun 5'inci ve 3984 sayılı Yasanın değişik 4 üncü maddesinde saptanan yayın ilkelerine titizlikle uymaları gerektiğine,

2- Halk oylaması döneminde,

a) Anayasa değişikliği ile ilgili tek yönlü, taraflı yayın yapamayacaklarına ve fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına;

b) Halk oylaması ile ilgili reklam yayınlayamayacaklarına,

c) Özellikle TRT Kurumu'nun devlet yayın organı olma özelliği ve önemli sorumluluğu sebebiyle diğer radyo ve televizyonlara örnek olması, yayınlarında objektifliğe, eşitliğe, tarafsızlığa özen göstermesi, yanlı ve tek taraflı programlardan kaçınması gerektiğine,

3- Belirtilen ilke ve kurallara aykırı davranılması halinde TRT dahil ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacağına,

4- Karar örneğinin Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıkları ile Türkiye Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesine, 24.07.2010 tarihinde oy birliği ile karar verildi.''