Orada 10 milyon yıl önce kanal vardı

Deprem uzmanları Başbakan Erdoğan'ın Çılgın projesinin ayrıntılarını görmeden yorum yapmaktan kaçındı.

28.04.2011 - 10:07

Deprem uzmanları İstabul'un yeni boğazına temkinli yaklaştı. Projenin ayrıntıları belli olmadan açıklama yapmak istemeyen uzmanlara göre olumlu olumsuz birçok etkisi olabilir.

Kentte beklenen büyük bir depreme doğrudan etkisi olmayacağını belirten deprem uzmanları, kanal ve çevresindeki yapılaşmayla ekolojik sistemin zarar görebileceğine dikkat çekti.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan uzmanlardan Celal Şengör'e göre 10 milyon yıl önce projenin yapılacağı yerde zaten bir doğal kanal vardı.

Prof. Dr. Naci Görür (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Marmara Denizi Araştırmaları Koordinatörü):
Bu aşamada değerlendirme yapmak doğru olmaz. Daha sözü edilen yerin güzergâhı belli değil. Nereden geçiyor, nasıl bir şey düşünülüyor? Böyle bir şey uygun mudur, değil midir? Bu tür şeyler çok ciddi projeler. Deprem açısından bu normal midir? Ya da öyle bir kanalın oluşturacağı çevre değişikliği... Bizim elimizde hiçbir bilgi yok.

Prof. Dr. Celal Şengör (İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü):
Orada zaten 10 milyon yıl önce bir kanal vardı. Doğa bilimleri açısından orada öyle bir şey yapmanın sakıncası yoktur. Bilakis faydası vardır. Bu kanal Boğaz'ı rahatlatır. Bunu Başbakan'a kim önermişse kendisini kutluyorum. Başbakan laf dinlemiş projeyi kabul etmiş.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan (Türkiye Deprem Vakfı Genel Sekreteri):
Depremle ilişkisi ancak şu olabilir; bu proje nedeniyle İstanbul nüfusu 30 milyon kişiye çıkar. Dolayısıyla olası büyük bir depremde daha fazla insanı kaybederiz. Demek ki birileri İstanbul’un 30 milyon olmasını istiyor. 15 milyonun sorunlarını çözdük, 30 milyon olunca nasıl çözeceğiz, bilmiyorum.

Yard. Doç. Oğuz Gündoğdu (İ.Ü. Jeofizik bölümü öğretim üyesi):
Afetler açısından değerlendirirsek depremin çok fazla etkili olacağını düşünmem. Çünkü bu tür stratejik yapılarda her şey hesaplanıyor. Ama bir başka afet sorunu olarak susuzluk meselemiz var. Bu kanal su havzasından geçirilecek olursa ve kentleşme de gerçekleşirse bu durum su havzaları için büyük bir tehdit oluşturacaktır. ‘Deprem tehdidi azdır’ diyerek kuraklığı gözardı edemeyiz.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy (YTÜ Doğa Bilimleri Merkezi):
Mühendislik olarak çok cazip olabilir. Ama ekolojik olarak uygun mudur, onu iyi tespit etmek gerekir. Sadece orada yaşayan bitki ve hayvan türleri olabiliyor. İstanbul bölgesi genel olarak Türkiye’nin en sağlam yerlerinden bir tanesi kayaç olarak. Ama Marmara Denizi’ndeki faylar kıyılardaki yapılaşmanın kötü olması nedeniyle kötü etkilecek. Ancak bu kanalın deprem açısından bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum.

Prof. Dr. Okan Tüysüz (İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü):
Projesini görmeden bir şey söylemek zor. Ama deprem beklentisinin  yakın süreçte olduğu bir yerde yerleşimin ve İstanbul gibi bir megakentteki yerleşimin yoğunlaştırılmasının ne tür bir mantığa dayandırıldığını anlayamadım.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...