CRR Konser Salonu saray üniversitesi Enderun Mektebi’nden başlayan, batılılaşmanın ilk safhası Mûsika-yi Hümâyûn’a devam eden müzikal yolculuğumuzun hikayesinin anlatılacağı “Enderun’dan Mızıkaya” başlıklı konserle 11 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de müzikseverler merhaba diyecek. Konser, müzikal tarihimizde Türk Müziği ve Batı Müziği’nin sergilediği birlikteliği ve uyumu gösterirken, günümüzde yaşanan müzikal ayrımcılığa da eleştirel bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Ünlü tenor Hakan Aysev ve Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Özhan’ın aynı sahneyi paylaşacağı Enderun’dan Mızıkaya başlıklı konserde sanatçılara İhsan Özer yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu ve Rengim Gökmen yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Görsel öğelerle zenginleşecek konserin repertuvarı Sultan IV. Murad Hân’dan Dede Efendi’ye, Sultan II. Mahmud Hân’dan Donizetti Paşa’ya, Hacı Arif Bey’den Zati Arca’ya, İsmail Hakkı Bey’den Ahmet Adnan Saygun’a, Sadettin Kaynak’tan Hasan Ferit Alnar’a, Cemal Reşit Rey’den Yalçın Tura’ya kadar pek çok bestekârın eserlerinden oluşuyor. Konserde ayrıca Türk Musikisi alanında eşsiz eserler veren bestekarların başarılı batı müziği çalışmaları yine batı müziği bestecilerinin hayranlık uyandıracak Türk Musikisi çalışmalarına yer verilecek.

Enderun’dan günümüze müziğin hikayesi…
Bir saray üniversitesi olan Enderun’da, IV. Murad Han zamanında müzik eğitimi başlamıştı. Önemli musikişinaslar ve bestekarlar yetiştiren bu okul 1833 yılında II. Mahmud tarafından kapatılmıştır. II. Mahmut Mehterhane yerine batı tarzında “Musika-yı Hümayûn”u kurmuş, bu Tanzimat Dönemi öncesi batılılaşma hareketinin ilk kez müzik alanında yaşanmaya başlandığının da bir kanıtı olmuştur.

II. Mahmut “Musika-yı Hümayûn”un başına Vaybelim Ahmed Ağa’ya, sonra Fransız Vanguel’e vermiş, daha sonra da, 1828’de, bir zamanlar Napoleon’un yanında çalışmış olan İtalyan Donizetti’yi getirterek Bando’nun başında görevlendirmişti. Cumhuriyet’in ilanından az sonra, Nisan 1924’de, Musika-yi Humâyûn bünyesinde yer alan Orkestra, Bando ve İnce Saz takımı Ankara’ya çağırılarak, Riyaset-i Cumhur Mûsikî Heyeti’ne dönüştürüldü. Bu takımın üyelerinden Bando, sırasıyla Riyâset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adını alarak bugün de aynı adla etkinliklerine devam etmektedir.