Perinçek dört duruşmadan men edildi

Birinci ''Ergenekon'' davasında Doğu Perinçek daha önceki celselerde de birçok kez ikaz edilmesine rağmen mahkeme düzenini bozucu beyanları dikkate alınarak 4 duruşmadan men edildi.

Anadolu Ajansı 24.03.2011 - 15:05

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Mart 2011 tarihli oturumun ardından sanık ve avukatların celse arası değerlendirilmesi kararlaştırılan taleplerini inceleyerek hükme bağladı.

Buna göre, mahkeme heyeti, sanık Doğu Perinçek ve müdafilerinin talebi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak, Danıştay saldırısından sonra yakalanan Alparslan Arslan'la ilgili görüntü veya ses kaydı yapılıp yapılmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

Heyet, gerek beyanlarda gerekse sair istihbarat sonucu olarak Arslan'ın Bulgaristan'da eğitildiği, MOSSAD'la ilişkisi olduğu yönünde tespit olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

MİT Müsteşarlığına yazı yazılarak, Arslan yakalanıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde MİT görevlileri tarafından alınmış beyanı olup olmadığının sorulmasına karar veren heyet, Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, Tekin İrşi ve İsmail Sağır'ın 17 Mayıs 2006 öncesinde izlenip izlenmediğinin Ankara ve İstanbul emniyet müdürlüklerine yazı yazılarak sorulmasına karar verdi.

Bu arada Perinçek'in daha önceki celselerde de birçok kez ikaz edilmesine ve duruşmadan çıkarılacağının bildirilmesine rağmen mahkeme düzenini bozucu beyanları dikkate alındığında sanığın 4 duruşmadan men edilmesini karara bağlayan mahkeme heyeti, bu davayla birleştirmesi istenen tüm davaların iddianame delil klasörleri ve ilgili belgelerin bu dosyaya konulmasına hükmetti.

Heyet, sanık Semih Tufan Gülaltay'ın talebi üzerine tanık Ecevit Kılıç ve Mehmet Eymür hakkındaki suç duyurusu talebinin CMK'nın 205. maddesi uyarınca reddini, bizzat suç duyurusunda bulunabileceğinin bildirilmesini kararlaştırdı.

Mehmet Eymür, Duran Fırat ve Tutkun Akbaş'ın tanık olarak dinlenilmesi konusundaki talebinin ileri aşamalarda düşünülmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Zekeriya Öztürk'ün talebi üzerine de MİT Müsteşarlığı’nca gönderilen yazıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast planlandığı iddiasıyla ilgili olarak Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığınca işlem yapılıp yapılmadığının, araştırma veya soruşturma konusu yapılıp yapılmadığının ve elde edilen delillerin neler olduğunun tüm ayrıntılarıyla istenilmesi için Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

Erdoğan'a yönelik suikast planı ihbarında bahsedilen yabancı şahısla ilgili olarak araştırma yapılıp yapılmadığının, yapılmışsa elde edilen bilgilerin neler olduğunun sorulması için MİT Müsteşarlığı’na yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, bu suikast iddialarına ilişkin ihbarın da hangi yolla yapıldığının aynı kuruma sorulmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yazı yazılarak, MİT Müsteşarlığı’nın 17 Ocak 2011 tarihli yazısında bahsedilen ''Bulgar ajan'', ''Bulgar asker'' olup olmadığının sorulmasını, sanıklarla ilişkisi olup olmadığının bildirilmesini istedi.

GİZLİ TANIK DİNLENİLECEK
Hakkında takipsizlik kararı verilen Ömer Sertoğlu'nun duruşmada tanık olarak dinlenilmesi talebine ilişkin böyle bir talep hakkının bulunmaması nedeniyle reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenilen Esra Feride Gökçimen'in bir sonraki duruşmaya getirtilerek sanıklarca kendisine doğrudan soru yöneltilmesinin sağlanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, Gökçimen'in verdiği dilekçeler dikkate alınarak, tanık korunmasına ilişkin yönetmelik gereği ''yakın koruma'' şeklinde fiziki koruma sağlanmasına karar verdi.

Heyet, tanıklar Muzaffer Gökçimen, Koray Yılmaz, Tarkan Toper ve Nejat Uysal'ın dinlenilmek üzere duruşmada hazır edilmesi için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, gizli tanık ''Aydın-1''in hazır edilmesi için CMK 250. maddeyle yetkili Beşiktaş'taki cumhuriyet başsavcılığına yazı yazılmasını hükme bağladı.

Tanık Mehmet Ener'in duruşmada dinlenilmesi için yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, 8 Mart 2011'deki celsede söz alan sanık Doğu Perinçek ile 11 Mart 2011'de sanık Nusret Senem'in söyledikleriyle ilgili olarak gereğinin takdir ve ifası için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

BİRLEŞTİRME TALEPLİ DOSYALAR
Mahkeme heyeti, Üsküdar 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bulunan, Danıştay saldırısında kullanılan silahla ilgili dosya bu davayla birleştiğinden dava sanıklarının duruşmada hazır edilmesi için İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Heyet, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılmasına ilişkin dava dosyasının bu davanın iddianamesinde ''Ergenekon'' dosyasıyla birleştirilmesi konusunda herhangi bir talep olmadığını, aynı örgüt konulu davaların hepsinin bir mahkemede görülmesinin hukuki zorunluluk olmadığını ve mahkemenin iş yükü dikkate alınarak bu davanın birleştirilme talebinin reddini hükme bağladı.

Mahkeme heyeti, olumsuz görev ihtilafının giderilmesi için de dosyaların kuryeyle Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine hükmetti.

Heyet, ayrıca, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyaların ''Ergenekon'' davasıyla aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan birleştirilmesi talebini kabul etti.

AVUKAT ERGÜL'ÜN SORULARI
Heyet, sanıklardan Vedat Yenerer ve Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül'ün talebi üzerine de Alparslan Arslan'ın ev ve iş yeri aramalarında görüntü kaydı alınıp alınmadığının sorulması, bulunduğu takdirde görüntü kayıtlarının istenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, Ergül'ün 3 numaralı dilekçesindeki talebini kabul ederek, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Avukat Ergül, mahkemeye verdiği dilekçede, 5, 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihlerinde yapılan 3 bombalama eylemine rağmen suç mahallinde sinyal veren telefonlardan abone kimlik bilgileri tespiti yöntemiyle olay mahallinde bulunanları tespit etmek amacıyla teknik istihbarat çalışmasının niçin yapılmadığını, suç mahallinden kaçış istikametine ilişkin MOBESE kayıtları istenirken niçin olası geliş istikametine ilişkin olarak Büyükdere Caddesi'ndeki MOBESE'lerin kayıtlarının istenilmediğini sormuştu.

Kamera kayıtları istenilen iş yerlerinin hangileri olduğu, 11 Mayıs 2006'da gerçekleştirilen bombalama eylemine ilişkin olarak görgü tanıklarından niçin derhal robot resim çizilmesi için yardım istenmeyerek Danıştay suikastının bir gün öncesine değin tam 5 gün beklendiğini soran Ergül, dilekçesinde şunları kaydetmişti:

''5 Mayıs 2006'da Cumhuriyet gazetesinin ilk kez bombalanması eyleminin hemen ardından görgü şahitlerinin bilgisine başvurulmak yerine tam 3 gün beklenmiştir. Niçin görgü şahitlerinin görgüsüne, bilgisine derhal başvurulmamıştır? Ankara TEM tarafından Danıştay cinayetinden hemen sonra 17 Mayıs 2006'da saat 22.22'de İstanbul TEM'e gönderilen Alparslan Arslan'a ait araçtan elde edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü araç tanıtım kartına ilişkin niçin işlem yapılmamıştır?''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...