Plajlar iki bakanlığa emanet

"Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevzuat ihtiyacı gideren yönetmeliğe göre; su kalitesinin izlenmesi görevi Sağlık Bakanlığı, kirliliğin önlenmesi görevi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın olacak.

Anadolu Ajansı 25.09.2019 - 15:41

Plajlar iki bakanlığa emanet

Çevre ve Şehircilik ile Sağlık bakanlıkları tarafından hazırlanan "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, insan sağlığının korunması, çevre ve yüzme suyu kalitesinin muhafaza edilmesi, yüzme suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi, sınıflandırılması, yönetilmesi ve bu konuda halkın bilgilendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

İki bakanlık tarafından ortak yayımlanan yönetmelikle, plajların altyapı ve su kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik mevzuat ihtiyacı giderildi.

2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyumlu hazırlanan yönetmeliğe göre, su kalitesinin izlenmesi görevi Sağlık Bakanlığı, denetim ve kirliliğin önlenmesi görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek.

Bu kapsamda, kirliliğin önlenmesi amacıyla profillerin oluşturulması, baskı ve etkilerin belirlenerek tedbir programlarının hazırlanması ve gerekli denetimlerin yapılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Yönetmelikle yüzme suyu alanlarına ilişkin koruma esasları genişletildi. Buna göre, artık arıtılmış atık sular dahi plaj alanlarına deşarj edilemeyecek.

HER PLAJ İÇİN YÜZME ALANI SORUMLULARI BELİRLENECEK

İllerde kurulan yüzme suyu komisyonlarının görev ve yetkileri de yönetmelikle genişletildi. Komisyonlar, plajların yönetimiyle ilgili tüm kararları almaya yetkili kılındı.

Yönetmelikle, her plaj için yüzme alanı sorumlularının belirlenmesi hükmü getirildi. Bu sorumlular, kirlilik durumunda önlemlerin uygulanmasından sorumlu olacak.

Ayrıca 6 yıl içinde kıyılardaki tüm plajların en az yeterli kaliteye ulaştırılması sağlanacak.

Yüzme suyu alanlarına baskı ve etkilerin belirlenerek tedbir programlarının oluşturulması amacıyla her plaj için yüzme suyu profilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak.

Ayrıca yüzme suyu alanlarının çevresel kalite durumu ve kullanım olanakları hakkında halkın sürece katılımı ve bilgilendirilmesi sağlanacak.

VİDEO: İSTANBUL'DA 81 PLAJ YÜZMEYE UYGUN

Sayfa Yükleniyor...