NTV

Raportör 'Gül'ün görev süresi 7 yıl' dedi

Türkiye

Anayasa Raportörü Ali Rıza Çoban, CHP'nin iptal başvurusu üzerine, hazırladığı raporunda Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğunu belirtti.

Anayasa Raportörü Ali Rıza Çoban, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili raporunu tamamladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a sunulan raporda, 'CHP’nin iptal isteminin reddi' yönünde görüş bildirildiği öğrenildi.

CHP Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin 7 yıl değil, 5 yıl olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Gül'ün yeniden aday olamamasına ilişkin düzenlemenin de Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan CHP, yasanın iptalini istemişti.

İptal başvurusuna yönelik hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sunulan raporda, Raportör Çoban’ın iptal isteminin reddi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

Raporun üyelere dağıtılmasının ardından, Haşim Kılıç'ın belirleyeceği bir günde usule ilişkin bir hata tespit edilmemesi durumunda Yüksek Mahkeme, başvuruyu esastan karara bağlayacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2007 yılında yapılan seçimlerde bir kereye mahsus 7 yıllığına seçilmiş, ancak 2010 yılında yapılan arnayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 artı 5 şeklinde düzenlenmişti.