NTV

Raportörden ‘askere sivil yargı’ya vize

NTV Haber

Türkiye

Anayasa Mahkemesi raportörü, askere sivil yargı yolunu açan düzenlemenin iptal istemine ilişkin raporunda; düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığı belirtilerek, iptal isteminin reddi yönünde görüş bildirildi.

Askere sivil yargı yolunu açan düzenlemenin iptal istemine ilişkin rapor tamamlandı.

Hafta başında üyelere dağıtılan raporda, askeri mahkemelerin kuruluş ve işleyişine ilişkin Anayasa’nın 145. maddesinde bu mahkemelerin yargılama yetkisinin sınırlarının tam olarak belirtilmediği vurgulandı.

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250'inci maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili böyle bir sınırlamanın Anayasa’ya aykırı olmadığı vurgulandı.

Rapor Yüksek Mahkeme üyeleri için bağlayıcı değil. Ancak heyetin de rapordaki görüşe uyması durumunda askere sivil yargı yolunun önündeki engeller kalkmış olacak.

Bu durumda devletin güvenliğine, birliğine ve ülke bütünlüğüne, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işleyenlerle hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı örgüt suçlarını işleyen askerler özel yetkili mahkemelerde yargılanacak.