Resmi Gazete'de bugün (28 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 28 Ekim 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ekim 2023 tarihli ve 32353 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (28 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7742)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 16/10/2023 Tarihli ve 7721 Sayılı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7743)

YÖNETMELİKLER

– Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği

– Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Harran Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (No: 2023/20)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/10)

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/10/2023 Tarihli ve 12153-1, 12153-2, 12156, 12157 ve 12158 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...