Resmi Gazete'de bugün (29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 29 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Mayıs 2023 tarihli ve 32205 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/8)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...