Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 30 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Mayıs 2023 tarihli ve 32206 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2019/7991 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/17663 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/33759 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...