Resmi Gazete'de bugün (8 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 8 Kasım 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Kasım 2023 tarihli ve 32363 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (8 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

– Cumhurbaşkanlığına, Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

– Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Millî Savunma Bakanlığınca Yabancı Ülke ve Kuruluşlara Yapılacak Savunma ve Güvenlik Amaçlı Hibe ve Yardım Ödemelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2019/26339 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2020/22192 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2018/25145 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2017/28711 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/40078 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...