Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Romanya rüzgâr şartlarının çok elverişli olduğu bir ülke. Bu yüzden birçok Avrupalı enerji üreticisi Romanya’ya yatırım yapıyor ve 600 megavatlık kapasitesi ile kıtanın karadaki en büyük rüzgâr tesisleri de Romanya sınırları içinde yer alıyor. Ülkedeki yasal düzenlemeler henüz en iyi düzeyde olmamasına rağmen, son yıllarda yabancı işletmeler Romanya’daki rüzgâr enerjisi projelerine bir milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı.

Romanya güçlü rüzgârları ve geniş kapsamlı devlet teşvikleri ile rüzgâr enerjisi alanında örnek bir ülke olabilir. Bükreş hükümeti yenilenebilir enerjilerin teşviki için 2008'de bir yasa çıkardı.


Fakat bu adım devlet desteği olarak kabul edildiği için Avrupa Birliği Komisyonu’nun onayı gerekiyor. 2008’de Romanya’da hazırlanan belge ancak bu yaz Brüksel’in imzasına sunulabildi. Romanya Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı Dana Duica, rüzgâr türbinlerine yatırım yapmak isteyenler için bu gecikmelerin ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtiyor. Hala istikrarlı bir yasal çerçevenin eksikliğini hissettiklerini söyleyen Duica, "Yenilenebilir enerjileri teşvik yasasının çıktığı 2008 yılından bu yana bir dizi işletme önemli yatırım kararları aldı. Ancak aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen, yasa hala uygulanamıyor, bu da projelerin finansmanında sorun yaratıyor.” diyor.

Ancak başlangıçta yaşanan bu sorunlara rağmen, rüzgâr enerjisi AB’nin en yoksul ülkelerinden biri olan Romanya’da hızla yaygınlaşıyor. 2009’da kullanılan rüzgâr enerjisi kapasitesi 20 megavattan az iken, 2011 sonunda bu miktarın yaklaşık bin megavatı bulması bekleniyor. Bu da bir nükleer enerji santralinin performansına denk düşüyor.

Çoğu rüzgâr enerjisi tesisi bol rüzgâr alan Karadeniz kıyılarında kuruluyor. Çek Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz, İtalya ve Avusturya’lı enerji şirketleri bölgede büyük yatırım yapmış.

Rüzgâr enerjisinin Romanya’daki yaklaşık 8 milyon hanenin dörtte birinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor. Romanya Rüzgâr Enerjisi Birliği’nden Dana Duica, yeni rüzgâr türbinleri yüzünden elektrik fiyatının bu yıl yüzde 2,3 zamlandığını belirtiyor. Uzun vadede rüzgâr enerjisinin tüketiciye yarayacağını söyleyen Duica "Başlangıçta elektriğin fiyatı biraz artsa da, bir süre sonra istikrar sağlanacak ve zamanla elektrik ucuzlayacak.” diyor.

Bunun en önemli nedeni olarak ise, rüzgâr türbinlerinin yakıt giderinin olmaması gösteriliyor.

Ancak temiz rüzgâr enerjisinin faturası da var. Rumen çevre korumacı Tamas Papp, bazı yerlerde rüzgâr türbinlerinin biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği kanısında. Tapp, "Rüzgâr türbinleri inşa ederek, küresel ısınma ile mücadele ediyoruz ve çevreyi korumaya çalışıyoruz. Bu tabii ki iyi bir şey. Ama bu türbinlerin, göçmen kuşların önemli uçuş güzergâhları üzerinde olmamasına dikkat etmeliyiz ve bu özellikle Dobruca bölgesinde çok zor." şeklinde konuşuyor.

Tuna Deltası yakınlarında bulunan ve dünyanın sayılı rüzgâr enerjisi tesislerinden birinin inşa edildiği Dobruca bölgesi, göçmen kuşların Afrika’ya giderken geçtikleri en önemli güzergâhlardan birinin üzerinde. Çevreci Tamas Papp, rüzgâr tarlalarının özellikle yırtıcı kuşları ve leylekleri tehdit ettiğini belirtiyor ve göçmen kuşların bölgeden tehlikesizce geçebilmeleri için, türbinlerin her yıl göç döneminde birkaç haftalığına durdurulmasını öneriyor.