Sadakat yükümlülüğü boşanma davası açılınca biter mi? (Boşanma sürecinde sevgilinin evine taşınılır mı?)

Yargıtay içtihatları ışığında, evli çiftlerin sadakat yükümlülüğü evliliğin hukuken sona ermesine, yani boşanma kararı kesinleşene kadar sürer. Eşiniz size boşanma davası açınca ceketini alıp istediği gibi yaşayamaz. Eşin boşanma davası açtıktan sonra gerçekleşen sadakatsizliği de ayrı dava konusu yapılabilir.

Haberler - ntv.com.tr 01.07.2019 - 08:15

Sadakat yükümlülüğü boşanma davası açılınca biter mi? (Boşanma sürecinde sevgilinin evine taşınılır mı?)

Eşlerin birbirilerine karşı olan sadakat yükümlülüğü boşanma davası açıldığı anda biter mi? Boşanma davası açıldığı anda eşler istediği gibi davranabilir mi?

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu köşesinde bir okurunun, "Eşim bana boşanma da vası açtıktan iki gün sonra sevgilisinin evine taşındı. Birlikte yaşıyorlar. Bana da 'Biz ayrıldık. Dava sürüyor. Seni aldatmış olmuyorum' diyor. Sadakat yükümlülüğü boşanma davası açılınca sona eriyor mu? Hukuken ne yapabilirim. Gözümün önünde beni aldattığı, onurum kırıldığı için dava açıp tazminat talep edebilir miyim?" sorusuna yanıt verdi.

Kural olarak boşanma davalarında, davanın açıldığı tarihten sonra meydana gelen olaylar tartışılmıyor ve hükme de esas alınamıyor. Ancak Yargıtay, boşanma davalannda eşlerin birbirine karşı sadakat yükümlülüğü açısından bu ilkenin tam tersi görüşü benimsiyor. Nedeni de şöyle:

TMK: EŞLER SADIK KALMAK ZORUNDA

TMK'nın "Haklar ve Yükümlülükler" başlıklı 185. maddesinde, "Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadılar" düzenlemesi yer alıyor.

YARGITAY: KUSURLU EYLEM

Özetle, TMK 185/3'e göre eşlerin sadakat yükümlülüğü "evlilik birliği süresince" devam ediyor. Her ne kadar boşanma davası açılmışsa bile Yargıtay, evlilik birliğinin hukuken devam ettiği olgusundan hareketle, davadan sonra meydana gelse bile eşlerin başkaları ile olan cinsel ilişkilerini sadakat yükümlülügüne aykırı" görüyor ve "kusurlu eylem" olarak kabul ediyor. Boşanma davası açıldıktan sonra ve devam ederken gerçekleşen sadakatsizlik bu nedenle aynı dava konusu yapılabiliyor.

DAVA AÇILDI DİYE SADAKAT BİTMEZ

Sorulan soruda eşin savunduğu gibi ya da sanılanın aksine Yargıtay'ın "Sadakat yükümlülüğü boşanma davası açılınca biter" şeklinde bir kararı ve bu konuda bir kanuni düzenleme de yok. Eşlerin sadakat yükümlülüğü ancak mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmesi ya da temyiz edilmesi halinde temyizden geçmesiyle birlikte sona eriyor. Evlilik resmi olarak devam ettiği sürece sadakat yükümlülügünün sona erdiği tek bir an bile bulunmuyor.

TAZMİNAT TALEBİ MÜMKÜN

Armutçu okuruna, kocasının boşanma davası sürerken kendisini aldattığı için ayrı bir dava açması ve tazminat talep edebilmesinin mümkün olduğunu belirtiliyor. 

Sayfa Yükleniyor...