İnsanoğlunun hastalığı keşfetmesi ve hastalıktan kurtulmak için geliştirdiği tedavi yöntemleri, bugün bize her ne kadar ilkel olarak görünse de, binlerce yıllık süreci anlamamız açısından oldukça önemli ve değerli.

Arkeolojik açıdan kanıtlanabilen, Neolitik kazılarda açığa çıkan “trepanasyon” yani beyin ameliyatlarının izleri ve gerçekleştirilme nedenleriyle birlikte yöntemleri ise oldukça dikkat çekici.

Aktüel Arkeoloji'nin 7. yılını kutladığı 42. sayısında, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve elbette Yunanistan’da süregelen Asklepeion kültü ve bu kültle birlikte gelişen antik tıpta hekimler, hastalar ve hastalıklar gibi ilgi çekici konular yer alıyor.