Yüzlerce otobüsle Türkiye'nin çeşitli illerinden ankara'ya gelen sağlık çalışanları arama noktalarından geçerek sıhhiye meydanı'nda toplandı.

"Çok ses tek yürek" sloganıyla düzenlenen mitinge hekimler, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanlarının yanısıra bazı sendika ve meslek odaları da destek verdi.

Mitinge CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran katıldı.

Hekimlerin beyaz önlükleriyle katıldığı mitingde konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu, performansa dayalı döner sermaye paylaşımı sisteminden vazgeçilmesini ve güvenceli çalışma koşullarının oluşturulmasını istedi.