Sağlık çalışanları mobiliteye ihtiyaç duyuyor

Motorola’nın araştırmasına göre sağlık alanındaki Bilişim Teknolojileri yöneticilerinin yüzde 80’i mobil iletişime artık daha fazla ihtiyaç duyuyor

09.04.2009 - 15:28

Sağlık çalışanları mobiliteye ihtiyaç duyuyor

Motorola, üst düzey yöneticilerin verdikleri kararlarda etkili olan tutumlar ve davranışlarla ilgili alışkanlıklarını ölçmek için bağımsız bir araştırma yaptı. e-Rewards ve TNS firmaları aracılığıyla yürütülen bu piyasa araştırmasına 14 ülkede BT alanında görev yapan 3.400’den fazla karar veren yönetici katıldı.

Araştırma, çeşitli ticari ve kamusal sektörlerde mobil iletişim ve kablosuz teknoloji çözümlerinin kullanımına ilişkin genel algılama konusunda bir kıyas ölçümü elde etmek amacıyla yapıldı.

Arştırmaya göre, dünya genelinde sağlık hizmetleri bilgi teknolojileri (BT) alanındaki yöneticilerin yüzde 80’inden fazlası çalıştıkları kuruluşlar için mobil iletişim teknolojilerinin günümüzde 2008’e kıyasla daha önemli olduğunu belirtiyor. Ankete katılanlar, çeşitli klinik ortamlarında mobil iletişim teknolojilerinin kullanılmasının başlıca faydalarının siparişlerin daha doğru alınması, elle yapılan işlemlerde ortaya çıkan hataların azaltılması ve çalışanlardan daha yüksek verim alınması olduğunu ifade ediyorlar.

Motorola Kurumsal Mobilite Çözümleri Birimi Sağlık Hizmetleri Barometresi, sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarda en önemli uygulamaların, mevzuatta daha fazla zorunluluk getirilmesi nedeniyle, tutulması gereken elektronik sağlık raporu kayıtları, doktorların yazdığı ilaçların bilgisayara girilmesi ve hastalara ilaç verilmesi olduğunu belirledi. Ankete katılan yöneticiler ayrıca aktif izleme ve aktif/envanter yönetimine yapılan yatırımların da arttığını kaydettiler. Bu durum, ekonomik ortamın zayıflamasının yarattığı mali baskıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre, başlıca mobil iletişim uygulamalarının kullanılması sonucunda elle yapılan işlemlerdeki hatalarda yüzde 31’lik bir azalma meydana geldiği bulgusuna ulaşıldı. Hastalara ilaç verilmesi sırasında yapılan hatalar ABD’deki en yaygın tıbbi hatalar arasında yer alıyor ve her yıl bu tür hatalar nedeniyle en az 1,5 milyon hasta zarar görüyor. Ayrıca, hastanelerde hastalara yanlış ilaç verilmesinin sonucu olarak kurumların zorunlu olarak gerçekleştirdiği tıbbi tedavilerin maliyeti de iyimser bir tahminle her yıl 3,5 milyar doları buluyor. Mobil iletişimin yaygın olarak dile getirilen diğer faydaları ise, çalışanların veriminde artış gerçekleşmesi, yasal mevzuata daha iyi uyum sağlanması sayesinde kaliteli raporlamanın mümkün olması ve reçetelenen ilaçların verilmesinde daha az hata yapılması.

Ankete katılan yöneticiler, mobil iletişim yatırım stratejilerinde kablosuz ağlar üzerinden İnternet telefonu görüşmesi yapılabilen yerel ağlara (VoWLAN), sabit-mobil yakınsamasına ve veri yakalama çözümlerine ilgilerinin arttığını ifade ettiler. Yapılan ankete göre sağlık alanında mobil iletişim stratejisine sahip olduklarını söyleyen Amerika kıtasındaki yöneticilerin (yüzde 70) oranı, Avrupa (yüzde 46) ve Asya Pasifik’tekilerden (yüzde 41) daha fazla çıktı.

Sağlık hizmetleri bilgi teknolojileri alanında çalışan yöneticiler ve karar vericilerin mobil iletişim ve kablosuz teknoloji yatırımları için gösterdikleri en yaygın gerekçe yatırımların geri dönüşü oldu. Bunu az bir farkla yasal uyum ve toplam sahip olma maliyeti izledi. Araştırma, sağlık hizmetleri ortamında birkaç adet belli başlı mobil iletişim uygulamasını kullanarak hareket halindeyken de çalışmayı sürdürenlerin günde yaklaşık 39 dakika kazandıklarını ortaya koydu. Zamandan sağlanan bu tasarruf, hastalara daha iyi hizmet verilmesi ve/veya bordro maliyetlerinin düşürülmesi anlamına geliyor.

ABD’nin New York eyaletinin Port Washington kentindeki 180 yataklı Sands Point Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, klinik çalışanlarıyla hastalar arasındaki kişisel etkileşimin seviyesini yükseltmek amacıyla Ekim 2007’de mobil EMR sistemini hizmete soktu. Motorola-SigmaCare sağlık hizmetleri çözümü bu merkezde belgeleme işlemlerini, karar verme süreçlerini ve hasta bakımını önemli ölçüde iyileştirerek iş akışlarında ve gelirlerde artış sağladı. Sands Point Merkezi geçtiğimiz günlerde U.S. News & World Report dergisi tarafından New York eyaletindeki en iyi yaşlı bakım evlerinden biri olarak gösterildi.

Sands Point Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Fran Regan’ın görüşleri şöyle: “Kullandığımız mobil iletişim çözümü, ihtiyaç duyduğumuz her türlü bilgiyi anında önümüze getiriyor. Böylece bizler de hastalarımıza daha fazla vakit ayırabiliyoruz. Mobil EMR sistemi tıbbi kadromuzun verimliliğini adam başı bir saat kadar arttırdı. Sands Point Merkezi bu yatırımdan beş yılda yüzde 450 oranında geri dönüş bekliyor.”

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...