Sağlıkçılar sokağa çıktı, hastaneler boş kaldı

Kamu emekçileri ve sağlıkçılar hükümetin eğitim ve sağlık politikalarını protesto için greve gitti. Bazı meslek odaları ve işçi sendikaları da greve destek verdi.

Haberler 20.12.2011 - 23:54

Sağlıkçılar sokağa çıktı, hastaneler boş kaldı

Hükümetin, sağlık ve eğitim başta olmak üzere temel kamu hizmetlerini ticarileştirdiğini, kamu çalışanlarını köleleştirmeye çalıştığını belirten KESK'e üye memurlar ve Türk Tabipleri Birliği bugün iş bırakma eylemi yaptı.


KESK'e bağlı sendikalar İstanbul'da sabahın erken saatlerinde belirledikleri noktalarda toplanmaya başladı.

Sağlık çalışanları, Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi’nin önünde iş bıraktı. Hastanelerde sadece acil servis ve yatan hastalara bakıldı.

İstanbul'da, Avrupa ve Anadolu yakasında toplanan sendika üyeleri ve sağlık çalışanları Beyazıt Meydanı'nda buluştu.

Meydanda yapılan basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Ankara’da ''21 Aralık Grev'deyiz'' eylemi için Kolej Meydanı'nda toplanan KESK üyeleri, çeşitli pankart ve dövizler açarak, sloganlarla Ziya Gökalp Caddesi'ne yürüdü.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında, hak ve özgürlüklerine sahip çıkan kamu emekçileri olarak, sadece kendileri için değil insanca bir yaşamı hak eden ülkenin tüm insanları için ''grevde'' olduklarını söyledi.

Bütçe çalışmalarını eleştiren Özgen, bütçede grevli, toplu sözleşme mücadelesi yürüten kamu emekçilerinin, asgari ücretlilerin, işçilerin, çiftçi ve köylülerin, küçük esnafın düşünülmediğini öne sürdü.

Özgen, taleplerine olumlu yanıt alamamaları durumunda çok daha kararlı şekilde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Eyleme, CHP ve BDP'li bazı milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

'PERFORMANS SAĞLIĞA ZARARLIDIR'
İbn-i Sina ve Hacettepe hastanelerinde toplanan bazı sağlık çalışanları da ''Sağlık hakkı satılamaz'', ''İthal hekime hayır'', ''Performans sağlığa zararlıdır'' yazılı dövizler, pankart ve benzer içerikli sloganlarla Sıhhıye'deki Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, burada grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinde bugün eylem yapıldığını söyledi.

Günler öncesinde ''Sağlık Hakkı Meclisi'' kuracaklarını söylediklerini anlatan Bilaloğlu, herkes için sağlık hakkı istediklerini kaydetti. Bilaloğlu, bunun güvenceli iş ve sağlıklı koşullarda çalışmadan geçtiğini belirtti. Bilaloğlu, ''Nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık hizmeti vermektir hedefimiz ve hakkımızı almaktır'' dedi.

Eriş Bilalolu, 2 Kasım'da çıkarılan 663 sayılı ''Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK''yı da oylayacaklarını belirterek, bu kararnameye ''hayır'' derlerse sağlık hizmeti verilen her yerde ''iş yeri meclisleri'' kurulacağını bildirdi. Bilaloğlu, eğer talepleri gerçekleşmezse süresiz grevi oylayacaklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının ve diğer konuşmaların ardından Bilaloğlu, 663 sayılı KHK'yı oyladı.

CHP'li vekiller de dahil eylemciler ''hayır'' oyu için el kaldırıp, kırmızı kart gösterdi.

Sağlık çalışanları ve diğer katılımcılar pankart ve dövizlerle Kızılay'a yürüyerek KESK'in eylemine katıldı.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Sayfa Yükleniyor...