Sami Selçuk: İlk önce 145'i değiştirin

Yargıtay Onursal Başkanı Selçuk, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan askere sivil mahkemelerin yolunu açan düzenlemyele ilglii NTV'ye açıklamalarda bulundu.

NTV Haber 09.07.2009 - 01:28

Sami Selçuk: İlk önce 145'i değiştirin

"Ek düzenlemeden neyin amaçlandığı şu anda belirsiz" diyen Yargıtay Onursal Başkanı Selçuk, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yasa hakkında NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, "Böyle bir düzenlemenin Türk Ceza Yasası, Askeri Ceza Yasası, Ceza Yargılaması Yasası ve bu arada 353 sayılı Askeri Mahkemlerin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri yasalarıyla birlikte yapılması ancak mutlaka daha önce Anayasa'nın 145. maddesinin değiştirilmesiyle olacağını daha önce de söylemiştim.

Ek düzenlemeden çok, esası ilgilendiren madde ve yasalar gözetilmeden düzenleme yapılması zaten yanlıştı. AB ile bütünleşmek isteyen Türkiye'ye hukuk düzenini değiştirmesi gerektiği söyleniyor. Anayasa'nın 145. maddesi... Yanlış Anayasa'nın yanlış olan bu maddesi, Türkiye'nin AB yolundaki önünü kapatıyor. O yüzden önce bu maddeyi değiştirin daha sonra yasaları birlikte düşünerek yeniden bir düzenleme yapılsın.

Belki de böykle bir düzenleme öngörülüyordur ancak neyi amaçladığı belirsdiz olduğu için bir şey söylemek zor.

Türkiye Askeri Yargı konusunu bütünüyle el almalıdırı. Askeri yargının sınırlarını özellikle suçlar açısından çizmelidir. Askeri yargının yetkisini daraltmak zorundadır. Avrupa ile bütünleşmek bugünkü durumla mmkün değil. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek Mahkemesi'nin kaldırılması zorunludur" dedi.

Sami Selçuk, "353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 'genel görev' başlıklı 9. maddesindeki, askeri mahkemelerin kanunlarda aksi yazılı olmadıkça maddede belirtilen suçlara ait davalara bakmakla görevli olduklarına ilişkin hükümle uyumludur' saptamasıyla ilgili olarak da,

"O hükümle uyumlu ancak Anayasa'nın 145. maddesi ile uyumlu değil. O yeterli olmaz. Anayasa'ya aykırılı ortadan akaldrımaz. Özel yasalarda biz bunlara yardımcı hüküm deriz; açık yardımcı hüküm var burada. Yasa açıkca diyor ki; 'başka bir hüküm düzenlenmediyse...' Bazen yasa koyucu bunu örtülü yapar bazen de açık. BU bir açık hüküm ve yardımcı hükümdür. Anayasanın 145. maddesi ile uzaktan yakından ilgili yoktur ve Anayasayı aykırılığı ortadan kaldıracak bir hüküm değildir" şeklinde konuştu.

KARACAN: ANAYASA MAHKEMESİ ÇÖZECEK
Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Karacan da, NTV canlı yayınında, "Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasa’dan, 145’inci maddeden söz etmemiştir. Dolayısıyla Anayasa’ya aykırılık halen duruyor. Bu hükümet tasarısı olarak gelen bir tasarıdır. Önergeyi veren milletvekileri iktidar partisi milletvekilleridir. Adalet Bakanlığı ‘Bu Anayasa’nın 145’inci maddesine aykırıdır’ diyemezdi. AB Katılım Belgesi Ortaklığı’nda var denildi. Bu, hiçbir zamanda Anayasa’ya aykırılık hususunu gidermiyor. Sonuçta bunu Anayasa Mahkemesi çözecektir, mahkemenin kararını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...