Sanal ortamda yaratılan ve daktilo tuşlarına rasgele, durmaksızın basan milyonlarca maymun, Shakespeare'ın tüm eserlerini yeniden yazmaya çok yaklaştı. Shakespeare'ın sonelerine sonradan eklediği "A Lover's Complaint" adlı şiir derlemesi, sanal maymunlarca tamamlanacak ilk eser olacak.

Amerikalı bilgisayar programcısı Jesse Anderson, bu projeyi Hadoop programını daha iyi tanımak ve Amazon'un web hizmetlerini de teste tabi tutmak için başlattığını söylüyor. Ancak böylece matematik çevrelerinin yakından bildiği sonsuz maymun teoremi de denenmiş oluyor.

Teorem, sonsuz sayıda maymunun sonsuz sayıda daktilo kullanarak bir zaman sonra Shakespeare'ın tüm eserlerini tesadüfen ve neredeyse kesin yazabileceğini savunuyor. Ancak bahsi geçen maymun gerçek değil, rasgele harflerden oluşan bir diziyi sonsuza dek üreten sanal bir aygıt.

Anderson'un sanal maymunları da aslında Amazon servis sağlayıcılarına yüklenmiş küçük bilgisayar programları. Bu 'kodlanmış maymunlar', düzenli olarak dizi halinde metinler üretiyor. Her bir dizi dokuz harf uzunluğunda ve her birinin Shakespeare'ın herhangi bir yapıtında yer alıp almadığı kontrol ediliyor.

İngiliz alfabesinden herhangi dokuz harfin tam 5,5 trilyon farklı kombinasyonu bulunduğu düşünülürse projenin boyutuna ilişkin bir fikir edinilebilir. Eserlerde rastlanmayan harf dizisi çöpe gidiyor, eşlenen diziler saklanıyor.

Projeye 21 Ağustos'ta Amazon üzerinden başlandı. Her bir sanal maymunun daktiloya basmasının günlük maliyeti ise 19.20 ABD doları. Projeyi daha da basitleştirmek için de tüm noktalama işaretleri kaldırıldı, servis sağlayıcılar bir kişisel bilgisayara nakledildi.

Matematikçiler, projenin Anderson’un getirdiği sınırlamalar sayesinde makul bir zamanda tamamlanabileceği görüşünde. Ancak Warwick Üniversitesi'nden emekli profesör Ian Stewart, sınırlamalar olmaksızın mümkün olmadığını, yaptığı tahminlerin bunun milyarlarca yıl sürebileceğini öngördüğüne dikkat çekti.