Güncel sanat, dans, tiyatro, müzik ve performansın çeşitli ifadelerini kapsayıp performativite ve bedensellik eksenleri üzerinden ortak noktalarını vurgulayan ve her yıl farklı bir konuyu tartışmaya davet eden iDANS Festivali’nin beşincisi 22 Ekim'e kadar İstanbul’un çeşitli mekânlarında gerçekleşecek.

Bimeras Kültür Vakfı’nın hazırlayıp sunduğu ve bu yılki temel kavramsal çerçevesi “İşte” olarak belirlenen iDANS, çağdaş gösteri sanatları çalışmalarının her bir aşamasının nasıl bir “iş” teşkil ettiğini; endüstriyel üretim sonrası “gayri-maddi” emeğin sanatsal çalışmaların işleyiş, kurgulanış ve örgütlenişine nasıl yansıdığını; sanatsal “iş”lerin, “işleyişte” olmanın ve sanatsal çalışmaların “yaratıcılık” eksenli ekonomik ve sembolik üretime nasıl katkıda bulunduğu ve bunları nasıl dönüştürdüğü üzerine araştırmalara, gösterimlere, kamusal alan yerleştirmelerine, sunumlara ve panellere yer verecek.

Günümüzün “yaratıcı kapitalizminde” adeta bir dansçı gibi betimlenen “yeni işçi”den fiziksel ve zihinsel hareketliliğe sahip, çevik, esnek olması, imgelerin, fikirlerin, duyuların ve jestlerin üretimine ve dolaşımına tüm varlığıyla katkıda bulunması beklenmektedir.

Güncel sanatlar nasıl işler? Ne işler? Sanat nasıl bir iştir? Sanatçı bir işçi midir? Zanaat ve sanat ayrımı, kol ve zihin emeği arasındaki ayrım geçerli midir? Yaratıcılığın bileşenleri nelerdir? Günümüz üretim düzeni içinde yaratıcılık sömürülme ve esirleşmenin bir aracı haline mi dönüşmüştür?

iDANS Festivali bu yıl da dünyanın dört bir tarafından en yenilikçi ve tartışma açan sanatçıları bu konular çerçevesinde İstanbul’da buluşturacak.

Festival program iDANS’ın kendi ortak yapımlarının, festival için özel yaratımların, film gösterimi ve konuşmaların da yer aldığı 25 proje sunuyor. Bunların yanı sıra festival iki de eğitim ve kapasite geliştirme projesine ev sahipliği yapıyor.

Festivalin programı:
3.10.2011 | garajistanbul | 20:30

Tiago Rodrigues/ Mundo Perfeito – If a window would open (İngilizce tiyatro – Türkçe özet altyazı/ Theatre in English)

6.10.2011 | garajistanbul | 20:30
William Kentridge – I am not me, the horse is not mine (İngilizce performance – Türkçe altyazı/ Performance in English)

8.10.2011 | garajistanbul | 20:30
Ayşe Orhon – Çok (İngilizce performance/ Performance in English)

9.10.2011 | garajistanbul | 20:30
Ayşe Orhon – Çok (Türkçe performans/ Performance in Turkish)

9.10.2011 | MSGSÜ Bomonti Şebnem Selışık Aksan Sahnesi | 14:30 – 19:30
EIM Presentations

14.10.2011 | Kadıköy Meydanı | 11:00, 15:00
Grupo Oito – Dance for Sale

15.10.2011 | Sultanahmet Meydanı | 11:00, 15:00
Grupo Oito – Dance for Sale

16.10.2010 | Bebek Parkı | 11:00, 15:00
Grupo Oito – Dance for Sale

17.10.2011 | garajistanbul | 20:30
Maria Baroncea, Eduard Gabia, Dragana Bulut – Eionometry

18.10.2011 | Beşiktaş Meydanı | 11:00, 13:00, 17:00
Thomas Steyaert & Raul Maia - The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin/ Free sessions

19.10.2011 | Beşiktaş Meydanı | 11:00, 13:00, 17:00
Thomas Steyaert & Raul Maia - The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin/ Free sessions

18.10.2011 | MSGSÜ Bomonti Şebnem Selışık Aksan Sahnesi | 20:30
Marlene Monteiro Freitas – Guintche

19.10.2011 | Gösteri mekanı 15 Ekim’de ilân edilecektir
Sello Pesa & Vaughn Sadie – Inhabitant

20.10.2011 | Gösteri mekanı 15 Ekim’de ilân edilecektir
Sello Pesa & Vaughn Sadie – Inhabitant

19.10.2011 | MSGSÜ Bomonti Şebnem Selışık Aksan Sahnesi | 20:30
Clément Layes – Allege

21.10.2011 | SALT Beyoğlu | TBC
Jérôme Bel – Véronique Doisneau (Film)

21.10.2011 | SALT Beyoğlu | 19:00
Mårten Spångberg – Spangbergianism (Sunum-performans - İngilizce/ Lecture-performance in English)

21.10.2011 | Sürpriz Etkinlik - davetiye ile/ Surprise Event - upon invitation | 22:00
Diego Agullo – CUE

22.10.2011| Rezervasyon zorunludur. Mekân bilgisi 15 Ekim’de ilân edilecektir| 17:00
Loïc Touzé, Anne Kerzerho ve diğerleri/ et al. - Around the Table

22.10.2011 | Fulya Sanat | 20:30
Jérôme Bel – The Show Must Go On

23.10.2011 | Fulya Sanat | 20:30
Jérôme Bel – The Show Must Go On