Şehirlerin bilgi haritaları çıkarılacak

Kentleri İzleme Projesi ile şehirlerin bilgi haritaları çıkarılacak. 2017 yılı sonuna kadar tüm büyükşehir belediyelerinin bu sisteme katılması sağlanacak.

11.04.2012 - 16:25

Şehirlerin bilgi haritaları çıkarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluğunda yürütülen Kentleri İzleme Projesi'yle şehirler, sağlık, yoksulluk, yaşanabilirlik gibi onlarca kritere göre izlemeye alınarak, bilgi haritaları çıkarılacak.

Proje; 2010 yılında belirlenen 'Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı' uygulamasının kentler üzerindeki etkilerini izlemek, belediyelerin kapasitelerini yükseltmek ve belediyeler arasında işbirliği ağını kurmak için geliştirildi. Proje için, 2007 yılında belediyelerin hazırladığı 'Kentsel Göstergeler Kılavuzu' temel alındı.

AB, BM ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarıyla Türkiye'ye benzerlik gösteren ülke örneklerini değerlendiren uzmanlar; sosyal yapı, ekonomik yapı, yurttaşlık, mekansal yapı, çevre, ekoloji ve bunlara bağlı alt alanlarda 159 göstergeden oluşan 'kentsel göstergeler seti' oluşturdu.

SAMSUN, DENİZLİ VE OSMANİYE
Göstergeler; farklı ölçek ve nitelikteki yerleşmelerde sınanması için pilot olarak seçilen Samsun, Denizli ve Osmaniye'de uygulandı. Göstergelerin hangilerinin Türkiye'de toplanabildiğine ya da toplanamadığına, hangilerinin öncelikli, hangilerinin büyükşehirlerde, hangilerinin orta ölçekli yerlerde toplanabildiğine ilişkin tablolar oluşturuldu.

Yetkililer; bu süreçte bir araya gelerek, pilot projelerden çıkan sonuçlara göre 159 göstergeyi azaltacak. Daha sonra, kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilmesi veya derlenmesi gereken göstergelerle ilgili sorumluluklar belirlenecek. Bu yıl içerisinde göstergelerin öncelikle hangi belediyelerde ve hangi süreler içinde uygulanacağı ve izleneceğine dönük çalışmalar yapılacak.

DÜNYA BANKASI İLE TEKNİK İŞBİRLİĞİ
Proje, Dünya Bankası ile yapılan teknik işbirliği kapsamında ortaklaşa yürütülecek çalışmalarla da geliştirilecek. Sistem kurulduktan sonra, 2017 yılı sonuna kadar tüm büyükşehir belediyelerinin bu sisteme katılması sağlanacak. Sistemin oluşturulmasının ardından kent yöneticileri, kentleriyle ilgili tüm mekansal kararları, projenin sonucuna göre üretilen endeksler ve raporlara göre verecek.

Projenin coğrafi bilgi sistemleri ayağında ise Bakanlık tarafından kent bilgi sistemleri standartları belirlenecek ve e-devlet entegrasyonu sağlanarak, yerel yönetimlerin iş süreçlerinin iyileşmesi sağlanacak. Böylece, kentlere ilişkin mükerrer veri üretilmesinin önüne geçilerek, veriye hızlı ve güvenli erişim sağlanacak. Ayrıca, kent sorunlarının çözümüne vatandaşların aktif katılımı için bir adım atılmış olacak.

Kentlere ilişkin karar alma süreçleri, gerekli tüm verilerin gözden geçirilmesiyle sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile TÜİK projenin doğal paydaşları. Sağlık, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıkları da gerekli durumlarda sorumlu kuruluşlara destek verecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...