Panzee isimli şempanze üzerinde yapılan deneylerde, akıllı şempanzenin kendisine dinletilen eksik ve karmaşık sözcükleri de algılayabildiği sonucuna varıldı.

Sonuçları Current Biology isimli akademik dergide yayımlanan araştırma, yalnızca insan türünün konuşmayı algılayabildiği yönündeki yaygın kanının sorgulanmasına yol açabilir.

Araştırmada incelenen Panzee isimli şempanze doğumundan sekiz gün sonra insanlar tarafından bakılmış, büyütülmüş ve kendisiyle konuşulmuş bir denek. Panzee'ye ayrıca simgeler ve farklı araçlarla kendini ifade edebilmesi öğretilmiş.

BBC'ye konuşan araştırma ekibinden Lisa Heimbauer, Panzee'nin yaklaşık 130 İngilizce kelimeyi anladığını belirtti. Heimbauer, Panzee üzerinde yapılan deneyde, yalnızca insanlara özgü olduğu varsayılan işittiğini algılayabilme yetisinin, başka memelilerde de varolup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Deneyde Panzee'nin, kendisine dinletilen karmaşıklaştırılmış sözcüklerden büyük bir kısmını algılayabilmesi iki anlama geliyor. İlki işitsel algının erken yaşlardaki tecrübeler sayesinde genişletilebileceği. Diğeri ise işitsel algı kabiliyetinin, şempanze ve insanlara ortak atalarından devredilmiş olabileceği.