TBMM Genel Kurulu'nda, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı kabul edilerek, yasalaştı.

Yasayla birlikte 650 bin işçinin toplu iş sözleşmesi yapma engeli ortadan kalkmış oldu. Tasarıda yapılan bazı düzenlemelerle de yüzde 10 olan işkolu barajı, muhalefetin itirazı üzerine yüzde 3'e düşürüldü.

Böylece işçi sendikası, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3'ünün üyesi bulunması şartıyla, toplu iş sözleşmesi yapabilecek.

Ancak geçiş kademeli olarak yapılacak. Edinilen bilgiye göre ilk yıl baraj konmayacak ve 4 yılın sonunda baraj, belirlenen düzeye gelecek.

İşletmede birden çok sendikanın yüzde 40 veya fazla üyesi varsa, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı başvuru tarihinde en çok üyeye sahip olan sendikanın olacak.

2 BİN ÜYE ŞARTI KALKTI
Yeni kanuna göre ayrıca, sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olması için '2 bin üyesinin bulunması' şartı aranmayacak.

İŞKOLU 20'YE DÜŞTÜ
İşkolu sayısını da 28'den 20'ye düşüren yasayla, sendikaya üye olma yaşı da 16'dan 15'e indirildi.