Sendikalardan bildiri: Demokrasi istiyoruz

Taksim’de 32 yıl sonra gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarını düzenleyen sendikalar, ortak bir bildiri hazırladı. Birer işçi tarafından okunan bildiride, “Sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz” denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.05.2010 - 17:05

1 Mayıs kutlamalarında 6 işçi ve memur konfederasyonu tarafından hazırlanarak okunanan bildiride, emeğin bayramında barış, özgürlük, demokrasi, emek, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikte olunduğu vurgulanarak, ''Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2010'da başta Taksim olmak üzere alanlarda omuz omuzayız. Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü, emeğin bayramı 1 Mayısı hep birlikte barış içinde kardeşçe kutluyoruz'' denildi.

Emekçilerin 1 Mayıs 2010'u, güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı koşullarda karşıladığı dile getirilen bildiride, emekçilerin yarısının kayıt dışı çalıştığı, esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın kural haline geldiği, 4-C uygulamasına, kölelik düzenine mahkum edildiği, sendikasızlaştırmanın yaygınlaştığı, sendikal örgütlenmenin önüne engellerin çıkarıldığı, örgütlenen işçilerin işten atıldığı, başta madenler olmak üzere iş kazası adı verilen cinayetlerin durmak bilmediği belirtildi.

Bildiride, ''Biz, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olduğu bir için sesimizi yükseltiyor, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz'' denildi.

Bildiride, şu talepler dile getirildi: ''1 Mayıs 1977'de kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını, işsizliğin önlenmesini, kiralık işçilik düzenlemesinden vazgeçilmesini, kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmamasını, 4-C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini, İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizlik için daha etkin kullanılmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini, sağlık ve sigorta haklarımızdaki mağduriyetin giderilmesini, asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını, antidemokratik yasaların değiştirilmesini, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, taşeronlaşma ve kayıtdışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını, emekçilerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.

İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler, emek, barış, özgürlük için haydi 1 Mayısa, haydi mücadeleye. 1 Mayıs uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.''

Sayfa Yükleniyor...