NTV

'Sessiz tanıklar' sizi bekliyor

Türkiye

Geçmiş uygarlıkların izleri, ‘Neolitikten Selçuklu’ya Sessiz Tanıklar’ sergisiyle Rezan Has Müzesi'nde...

Rezan Has Müzesi, günümüzden yaklaşık dokuz, on bin yıl önce başlayan insanlığın uygarlaşma sürecinde, toplumların doğaya karşı verdikleri mücadeleyi, günlük yaşamlarını, inanç dünyalarını, sosyal ve ticari ilişkilerini, hatta ölüme karşı gelmek için geliştirdikleri araç gereçleri, geçmiş medeniyetlerin sessiz tanıklarını sergiliyor. 

Sergide, M.Ö. 7500-M.S. 1500 yılları arasında Anadolu ve çevresinde yerleşen çeşitli uygarlıklara ait eserler, kronolojik olarak teşhir edilmelerinin yanı sıra, mühürler, tıp aletleri, silahlar, figürinler ve idoller, ağırlık ve ölçüler, aydınlatma araç gereçleri gibi kendi tarihsel süreçleri içinde tematik olarak da sergileniyor.

Daha önce sergilenmemiş özgün eserlerin de yer aldığı sergide, M.Ö. 1-M.S. 1 yüzyıllara tarihlenen bronz bir küvet, gümüş kakmalı bronz cerrahi set, M.Ö. 2. bin yıl boyalıları, Urartu iğneleri, obsidyen ok uçları, at koşumları, adak heykelleri, kandiller ile pişmiş toprak heykeller bulunuyor.

‘Neolitik’ten Selçuklu’ya Sessiz Tanıklar’ sergisi, ziyaretçileri Haliç Kıyısı’ndan, Anadolu ve çevre uygarlıklara doğru renkli bir tarihsel yolculuğa çıkaracak.

Sergi 31 Aralık 2010'a kadar devam edecek

REZAN HAS MÜZESİ
‘Neolitikten Selçuklu’ya Sessiz Tanıklar’

Kadir Has Cad. Kadir Has Üniversitesi
Cibali
Tel : 212 5336532
www.rhm.org.tr

Ziyaret Saatleri:
Her gün 09:00-18:00