Şirketler kablosuzlaşıyor

Motorola tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre mobiliteye duyulan stratejik ihtiyaç, şirketleri kablosuz teknolojilere yöneltiyor. Sözkonusu şirketlerin yüzde 88’i üç yıla kadar tüm donanımlarını kablosuz hale getirmeyi hedefliyor.

Haberler 19.12.2008 - 18:54

Şirketler kablosuzlaşıyor

Motorola Kurumsal Mobilite birimi için yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa’daki büyük şirketlerin çoğunluğunda kablosuz altyapı harcamaları kablolu sistemler için yapılan harcamaların önüne geçmiş durumda.

Sözkonusu araştırmaya katılan şirketlere kablosuz teknolojileri neden tercih ettikleri sorulduğunda, bu şirketlerden yüzde 57’si temel neden olarak mobiliteye duydukları stratejik ihtiyacı belirtirken, diğerleri mevcut kablolu yerel ağlarını iyileştirme veya yerine yenisini koyma ihtiyacı nedeniyle kablosuz teknolojilere geçtiklerini belirtiyor. Araştırma, ayrıca şirketlerin yüzde 88’inin bir ağın parçası olarak çalışan tüm donanımlarını üç yıla kadar kablosuz hale getirmeyi beklediklerini ortaya koyuyor.

Motorola Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Marco Landi; araştırma sonuçları hakkında şekilde konuşuyor: “Bütçeler daraldıkça bütün sektörlerdeki şirketler çalışmalarını daha verimli hale getirmenin yollarını arıyorlar. Bu noktada mobilite, şirketlerin koşulların gereğini daha etkin biçimde yerine getirmelerine yardımcı oluyor. Halihazırdaki eğilimin tamamen kablosuz ağlara yönelik olması şaşırtıcı değil. Tıbbi kayıtlara hastanın yattığı yerde erişebilmek, okullarda dersleri daha etkili hale getirmek ve sözgelimi meyve naklediyorsanız kasaların izini sürmek mobilite uygulamalarından sadece birkaçı. Çalışanların artık masabaşına bağımlı olmadıkları bir gerçek; ister ofis içinde ister dışında olsunlar bilgilere hareket halindeyken erişebilmeye ihtiyaç duyuyorlar.”

Aynı araştırmada ayrıca şirketlerin yüzde 76’sının bir çeşit kablosuz altyapıyı şimdiden kurmuş olduğu ve yaklaşık beşte birinin de “çoğunlukla” veya “tamamen” kablosuz sistemlerle çalıştığı belirlendi. Araştırmanın ilginç bir sonucu olarak, kablosuz altyapıda İspanya pazarının en ileri konumda bulunduğu ortaya çıktı. Ankete katılan İspanyol BT direktörlerinin yüzde 42’si şirketlerinin halen “çoğunlukla” veya “tamamen” kablosuz yerel ağ kullandığını ifade etti.

Sayfa Yükleniyor...