'Sivil mahkeme'de gözler Çankaya'da

Cumhurbaşkanı Gül, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyle ilgili hükümet ve askerlerin görüşünü alıyor.

Haberler - NTV Haber 03.07.2009 - 16:39

'Sivil mahkeme'de gözler Çankaya'da

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan tartışmalı düzenlemeyle ilgili hükümetin görüşünü aktarmak için, 24 saat içinde iki kez Çankaya Köşkü'ne çıktı.

İlgili kurumlardan görüş alan Cumhurbaşkanı'nın hukukçularına değerlendirme yaptırdığı, önümüzdeki hafta karar verebileceği gibi, 15 günlük yasal süreyi kullanarak 14 Temmuz'a kadar incelemesini devam ettirebileceği de ifade ediliyor.

Askerler, subayların sivil mahkemelerde yargılanabilmesi için izin mekanizmasının gerekli olduğu, oysa düzenlemeyle bu durumun ortadan kalktığı görüşünde. Ancak darbeye teşebbüs edenlerin yargılanması izne tabi olmadığı için yasa çıkmamasına karşın Albay Dursun Çiçek, sivil mahkemede yargılanabildi.

Düzenleme ile askerler görevleri ile ilgili suçlarda yine izin mekanizması kapsamında olacak. Ancak uyuşturucu, insan kaçakçılığı, gasp ve anayasal düzene karşi suçlarda, sivil mahkemeler harekete geçebilecek. Hükümet kanadı, düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığı görüşünde.

Yasa, kısmi olarak veto edilirse yürürlük maddesi de bu kararın içinde yer alacağı için sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmamasına yönelik düzenlemenin de yürürlüğe giremeyebileceği tartışılıyor.

Düzenleme ile 'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde zor duruma düşüren asker-sivil yargı ayırımının kesin çizgilerle ayrılmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Köşk, yasaya onay verirse bu kez muhalefetin girişimiyle Anayasa Mahkemesi’nde süreç başlayacak.

Kulislerde konuşulan bir başka seçeneğe göre Cumhurbaşkanı, yasayı onaylasa bile kapsamlı bir gerekçe yazarak, yeni düzenleme ile ortaya çıkabilecek çekinceleri kaldıracak; yani, yeni yasal düzenlemelerin yapılmasını işaret edebilecek.

Sayfa Yükleniyor...