GÜNEŞ BATARKEN NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜR?
(Adem SÖNMEZ)

Atmosferi oluşturan renksiz gazlar küçük oranda da olsa ışığın saçılmasına neden olur. Bu saçılma mavi ışık için görece fazla, kırmızı ışık içinse daha azdır. Gökyüzünün mavi olmasının nedeni de budur. Akşam batmadan önce veya sabah doğduktan sonra, yani Güneş’in ufka yakın olduğu konumda, Güneş’ten gelen ışık oldukça uzun bir hava tabakasından geçerek bize ulaşır. Bu nedenle de olağandan çok daha fazla saçılmayla karşılaşır. Dolayısıyla, Güneş’in beyaz renkli ışığının içinde yer alan mavi ışığın neredeyse tamamı, saçılmalarla ana ışından ayrılır ve geriye daha az saçılmış olan kırmızı ışık kalır.
Doç. Dr. Sadi TURGUT
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi.