OLUMLU DÜŞÜNMEK HAYATIMIZIN OLUMLU OLMASINI SAĞLAR MI?
(Sabri YILMAZ)


İyimser olmanın, olayların olumsuz yanlarından çok olumlu yanlarına odaklanmanın insanın ruh sağlığını koruyucu etkisi var. Başaracağına, üstesinden geleceğine inanan, motive olan bir kişinin sorunları çözme becerisinin, başaramayacağına ya da üstesinden gelemeyeceğine dair kaygıları olan bir diğerine göre daha yüksek olduğu bilinir. Ancak bu durumu “hayatı tozpembe görmek” olarak değerlendirmemek gerek. Olayları, insanları, ilişkileri “iyi-kötü”, “doğru-yanlış” ya da “hatalımükemmel” gibi sadece olumlu-olumsuz olarak değerlendirmemek lazım. Her doğrunun içinde biraz yanlışın olabileceğini, yaşadığımız olumsuz bir olayın hayatımızın tümüyle kötü olduğu anlamına gelmediğini, iyi dediğimiz bir insanın bizim hoşumuza gitmeyen yanlarının olabileceğini, bir ilişkinin tek bir olumsuzlukla hemen en kötü ilişki olmayacağını bilmemiz gerekir. Önemli olan, karşılaşılan hayat sorunlarını değerlendirirken kişinin kendi özdeğerini ve benlik saygısını yüksek tutabilmesi.
Prof. Dr. Selçuk CANDANSAYAR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi.