Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceklerini söyledi.

Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü'nde basın toplantısıyla açıkladı.

Türkiye'nin bu sene itibarıyla Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 60'ıncı sırada yer aldığını kaydeden Akdağ, Türkiye'yi ilk 20'ye sokmak için çok yoğun çalıştıklarını belirtti.

Akdağ, iş dünyası ile eylül ayından itibaren sekretaryasını TOBB'un yaptığı kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, özel sektörle toplamda 320 saat süren 50'nin üzerinde toplantı yaptıklarını anlattı. Sonra bakanlarla toplantı yaptıklarını, bakan düzeyinde ise 70 saat mesai harcadıklarına işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Eylem planımızı toplamda 8 bakanımız, ilgili bürokratları, TOBB ve diğer özel sektör kuruluşlarımız ile son 5 aydır gerçekleştirilen bin saati aşkın çalışma sonucunda oluşturduk. Böylece 93 maddeden oluşan reform paketinin kanunlar kısmını tamamlayarak TBMM'ye sevk etme aşamasına getirdik. 93 maddenin 65'i özellikle İcra ve İflas Kanunu ile ayrıca Tebligat Kanunu'ndaki düzenlemeleri içermektedir. 28 madde ise çeşitli kanunlarda düzenlemeler getirmektedir."

"YATIRIMCILARIMIZA 'İYİ Kİ VARSINIZ.' DİYORUZ"

Türkiye'yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceklerini belirten Akdağ, hükümet olarak, Türkiye'ye yatırım yapan ve istihdam sağlayan girişimcilerin her zaman yanında olduklarına dikkati çekti. Akdağ, "Türkiye'de özel sektöre dayalı büyüme modelinin öncüsü her zaman AK Parti hükümetleri oldu. Bugün açıkladığımız reformlar bu adımların yeni bir halkasıdır Bu paket ile Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan müteşebbislerimize ve yatırımcılarımıza 'iyi ki varsınız.' diyoruz." ifadesini kullandı.

"İFLAS ERTELEMEYİ KALDIRIYORUZ"

En önemli adımlardan birini de "icra-iflas" süreçlerinde attıklarına işaret eden Akdağ, Adalet Bakanlığının bu konu üzerinde uzun süreden beri çalıştığını aktardı. Akdağ, şöyle konuştu:

"Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz. İflas erteleme ile konkordatonun iyi yönlerini alıp güzel bir reform hazırladık. Dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek yeni bir kurtarma anlaşması sistemi geliştirdik. İflas erteleme döneminde 6-7 seneye kadar süren süreci, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırıyoruz. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamlarını esas aldık. Alacakları, sürece etkin olarak dahil ettik."

Akdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "icra-iflas" ile ilgili yeni düzenlemenin detaylarını daha sonra açıklayacağını kaydetti.

KURULUŞ AŞAMASINDA İMZA VE DEFTER ONAYI

Şirket kuruluşlarının da kolaylaştırılacağının altını çizen Akdağ, şöyle devam etti: 

"Ticaret sicil müdürlüklerini şirket kuruluşlarında tek durak ofis haline getiriyoruz. Tek noktadan, yarım günde ve hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmadan şirket kurulmasını hedefliyoruz. Şirket kuruluşunu 7 işlemden bir işleme indiriyoruz. Sosyal güvenlik kaydı, SGK'ye gitmeye gerek kalmadan ticaret sicil müdürlüğünde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı, ticaret sicil müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Kuruluş aşamasında imza onayı ve defter onayı yalnızca ticaret sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz. Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen ve her şirketin adresine gidilerek yapılan yoklamayı risk bazlı olarak gerçekleştireceğiz. Artık her şirkete yoklamaya gidilmesi uygulaması kaldırılıyor. Ticaret sicilden şirketini kurarak çıkan girişimcimiz, yoklamayı beklemeden işine gücüne başlayabiliyor."

"İNŞAAT RUHSATINDAKİ İMZA SAYISI 18'DEN 1'E DÜŞÜRÜLECEK"

İnşaat izinleri sürecinde toplamda 18 işlem bulunduğuna işaret eden Akdağ, bunların 12'sinin belediyelerin çeşitli birimlerindeki işleri kapsadığını dile getirdi.

Akdağ, İçişleri Bakanlığının bu süreçleri birleştirdiğini ve işlem sayısını 12'den 5'e indirdiğini belirterek, "Belediye dışında kalan 6 işlemin 5'ini ise elektronik ortama aktardık. Şantiye için iş yeri kaydı otomatik olarak oluşturulacak. SGK'nin 'Vergi borcu yoktur' yazıları elektronik ortamda belediyelere aktarılacak. Cins tahsisi, iskan izni alındıktan sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek." diye konuştu. 

Belediyelerle tapu idareleri arasında emlak vergi beyanının elektronik ortamda paylaşılacağını ifade eden Akdağ, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da gerçekleştirilen değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısının da 18'den 1'e düşürüleceğini bildirdi.

Dış ticaretin kolaylaştırılması kapsamında, antrepo ve geçici depolama işletmecilerinin hizmet bedellerinin tarifeye bağlanacağına işaret eden Akdağ, düzenlemeye uymayanlar için cezai işlem uygulanacağını dile getirdi.

Akdağ, vergi beyannameleri, elektrik arz güvenliği ve bağlantı işlemleri, taşınır rehin tapu işlemleri, telekomünikasyon alt yapı izinleri gibi çeşitli konularda da iyileştirmelere gidileceğine dikkati çekerek, bunlarla ilgili detayları da gelecek günlerde yapılacak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklayacaklarını söyledi.

Akdağ, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İş yapma kolaylığında dünyada ilk 20'ye girme hedefiniz var. Bu kapsamda, yatırım çekme açısından kafanızda bir rakam var mı?" sorusu üzerine Akdağ, bu tür bilgileri paylaşamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz iş ortamının kolaylaştırılması konusunda görev verdi. Yatırımcıyla alakalı olarak makro ekonomik durumun, ülkenin hemen dışındaki şartların etki ettiğini biliyoruz. Yatırım ortamı, bunların toplamından oluşuyor ama iş yapma kolaylığının sağlanması ve Türkiye'nin ileri götürülmesi bütün bu işlerin bir parçası. Dolayısıyla 'Buradaki ilerlemeyle bu kadar yatırım gelir' diyemeyiz." 

İlişkili Haberler

İlişkili Haberler