Uluslararası Endüstri Mühendisleri Enstitüsü Türkiye Başkanı ve IMECO (Endüstriyel Yönetim ve Mühendislik Çözümleri) şirketinin kurucusu Dr. Hakan Bütüner, stratejik planlamanın temel ilkelerinden yola çıkarak, her türlü şirkete uygulanabilecek evrensel bir yöntem geliştirdiği kitabını sundu. Bütüner, ‘Sistematik Stratejik Planlama’ kitabıyla, ‘strateji ile ilgili çeşitli bağımsız tekniklerin bir bütün olarak nasıl kullanılacağını ve uygulanabilir bir yöntemin nasıl hayata geçirileceğini anlattığını’ belirtti.

Türkiye’de stratejik planlama alanında 15 yılı aşkın süredir akademik ve profesyonel olarak faaliyetlerde bulunan ve birçok organizasyona hizmet veren Bütüner, kitabında ‘her stratejik planlama projesinde yer alan temel esasların ele alındığını söyledi.

‘YÖNTEMDEN YÖNTEM DOĞACAK’
İstanbul’da 26 Haziran’da başlayan ve bugün sona erecek Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırmaları Kongresi’nde sunum yapan Bütüner, ntvmnsbc’ye yaptığı açıklamada, “Stratejik planlama, Türkiye ve Dünya için büyük önem taşıyan bir alan. Bu alandaki kavramların uygulanması bir yana, anlaşılması bile çok zor. Bu sorunu aşmak için bir enstrümana ihtiyacımız var. Herhangi bir alanda uzmanlaşmış bir firma, kaynaklarını daha iyi kullanabilmek için kendi imkanlarıyla stratejik planını geliştirebilecek” dedi.

“Kitabın temel özelliği, ‘Tasarımla Planlama’ adıyla bilinen yöntemi temel alarak geliştirilmiş olması. Tasarımla planlama, bugün 100 yaşında olan ve endüstri mühendisliğinin tesis planlama alanında yeni ufuklar açan üçüncü kuşağın en önemli şahsiyetlerinden Richard Muther tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Richard Muther, 1937’de Türkiye’ye gelerek Robert Koleji’nde eğitim vermiş, Türkiye’yi iyi tanıyan bir bilim insanı. Bütüner ‘Richard Muther için İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Endüstri Mühendisliğinin gelişiminde çok etkin bir isim olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bütüner, “Muther’ın babası olarak kabul edildiği tasarımla planlama için, herhangi bir konuda yöntem oluşturmanızı sağlayan bir yöntem ve kısaca yöntem yöntem doğuruyor diyebiliriz” ifadesini kullandı.

‘Bu anlamda, Tasarımla Planlama esaslı Sistematik Stratejik Planlama kitabı ile aynı zamanda örnek bir yöntem geliştirerek tasarımla planlama yönteminin her alanda kullanılabileceğini göstermek istedim” dedi.

Bütüner, “Bu yaklaşımı her alana sunmaya çalışacağız. Sistematikler birçok konuda uygulanır hale gelecek. Tasarımla Planlama yaklaşımı ile yeni yöntemler geliştirmek için bir enstitü kuracağız. Amacımız, tasarımla planlama yöntemi ile geliştirilmiş farklı konulara yönelik yeni yöntemler sunmak” ifadesini kullandı.

Kuracakları enstitüde ‘çeşitli konulardaki uzmanların bir araya gelerek çalışmalar yapacağını’ söyleyen Bütüner, “Bu alanda Türkiye’nin yeni ve faydalı pratik yöntemleri ortaya çıkarmasını ve öncü olmasını istiyoruz.” dedi.

Bütüner, ‘Amacımız Türkiye’nin yöntem ve teknikler geliştiremeyen ama dışarıdan alan bir ülke algısını değiştirmek olduğunu’ vurguladı.

Dr. Hakan Bütüner.
Dr. Hakan Bütüner.

‘İŞ DÜNYASININ HER ALANI YARARLANACAK’
Kitabı hakknda ABD’de sunumlar yaptığını ve büyük ilgi gördüğünü belirten Bütüner, büyük şirketlerden KOBİ’lere kadar her türlü firmanın kitabından yararlanabileceğini ve kendi stratejik planlarını bu yöntemle ortaya çıkarabileceklerine dikkat çekti.

‘Sistematik Stratejik Planlama’nın yazılım halinde de sunulacağını belirten Bütüner, çalışmanın ‘her ölçekte ve her alandaki şirketler için hazırlandığını’ ifade etti. Kitap, bu kapsamda iki versiyon içeriyor:

Geliştirilmiş versiyon, binlerce çalışanı ve alt birimleri bulunan büyük ölçekli şirketlere yönelikken; sadeleştirilmiş versiyon, KOBİ’lere hitap ediyor.

Kitabın hitap ettiği kesim ise ‘stratejik planlayıcılar’ ve bu konuya ilgi duyan ‘profesyoneller.’ Kitap, planlamadan sorumlu olan ancak hazırlanışında zorlanan stratejik planlayıcılar ile stratejik planlama konusunda yeterince uzmanlaşmamış profesyonellere kılavuzluk yapıyor.

‘SANAYİCİMİZ GÜÇLENMELİ’
Stratejik planlama alanında ayrıca ‘Stratejik Yönetim: Neden, Nasıl?’ adlı bir kitabı bulunan, 15 yılı aşkın süredir akademik ve profesyonel alanda çalışmalar yürüten Bütüner, “Sistematiğin uygulanabilir hale gelmesi gerekiyor. Stratejik Planlama alanında çok fazla yayın var. Ancak bunları uygulanabilir hale getirmek ortalama bir şirketin çalışanları tarafından çok zor. ‘Sistematik Stratejik Planlama’, karmaşık gibi görünen bu konunun uygulanabilir olduğunu gösteriyor” dedi.

Bütüner, ‘endüstri mühendisliğinin özellikle imalat sektöründe son yıllarda yükselen trend haline geldiğini’ belirterek, “Endüstri mühendisliğinin daha etken unsur olması için çalışmalar yapıyoruz Amacımız Türkiye’de sanayiciyi güçlendirmek” dedi.

Bütüner, Türkiye’de büyük bir firmayla kitabın uygulamasına başladıklarını ifade etti.