Su sıkıntısı artıyor

Dünyada bir milyar dolayında insan temiz içme suyundan yoksun yaşıyor. 2030 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun yarıya yakınının, su sıkıntısının mevcut olduğu bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor.

05.10.2010 - 10:30

Su sıkıntısı artıyor

Uzmanlar, giderek artan su ihtiyacının karşılanabilmesi için su yönetimi politikalarının geliştirilmesinin şart olduğunu belirtiyor.
Yerkürede tam bir milyar 400 milyon kilometreküp su mevcut. Ancak bunun yüzde 97’si tuzlu su.

İnsanların kullanımına uygun olan tatlı suyun büyük bölümü ise ya buzullarda ya da yeraltının derinliklerinde bulunuyor.

Uzmanlara göre, günümüzde nüfus artışıyla birlikte artan tüketim ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşın dünyada hala yeterli miktarda su var.

Amerika kıtasının kuzeyinde yaşayan her bir kişi, yılda altı bin metreküpten fazla su tüketebime imkanına sahip. Ancak yoksul Afrika ülkelerinde bir yılda kişi başına tüketilebilecek su miktarı 700 metreküpten daha az.

Muhtaç durumdakilere temiz içme suyu sağlama, dünyadaki en büyük kalkınma hedeflerinden biri olsa da bir milyar dolayında kişi hala temiz içme suyundan yoksun olarak yaşıyor.

Su kaynakları yeterli olmasa bile zengin ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çareleri var.

Bu ülkelere örnek olarak Suudi Arabistan gösterilebilir. Bu ülke pahalı su arıtma projelerini hayata geçirebilecek kaynağa sahip bulunuyor. Ancak yoksul ülkelerin önlerinde böyle seçenekler bulunmuyor. Dünyada su tüketiminde en büyük pay ise tarıma ayrılmış durumda.

2030 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun yarıya yakınının, su sıkıntısının mevcut olduğu bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, insanların giderek artan su ihtiyacının karşılanabilmesi için su yönetimi politikalarının geliştirilerek uygulamaya konması şart...

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...