TBB: Kadınların hakları geri alınıyor

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'de kadının medeni yasa ve onun oluşturduğu hukuki ortamda elde ettiği hak ve özgürlükleri çok bulan bir dönem yaşandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 08.03.2009 - 13:01

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, 8 Mart'ın bu yıl da ''buruk ve endişeli duygularla'' kutlandığı ifade edildi.

Açıklamada, dünyada kadının birey olarak eşit hak ve özgürlükleri elde ettiği gün olarak coşkuyla kutlanan 8 Mart'ın Türkiye'de ''kimi dinsel, ideolojik ve töre kurallarının kıskacı arasında kutlanmaya çalışıldığı'' ileri sürüldü.

Hukuk devriminin ''Atatürk devrimlerinin en önemlisi'' olarak nitelendiği açıklamada, Türk aile sistemini yeniden düzenleyen 1926 tarihli ''Türk Medeni Yasası'' ve onun oluşturduğu hukuk ortamının önemine işaret edildi. Açıklamada, ''Günümüz Türkiyesinde o gün elde edilmiş olan kimi hak ve özgürlükleri dahi özümsememiş, içselleştirmemiş yöneticiler bulunmaktadır. Kadının medeni yasa ve onun oluşturduğu hukuki ortamda elde ettiği hak ve özgürlükleri çok bulan ve onu tekrar devrim öncesi döneme çekmeye çalışan ciddi bir uğraş vardır'' denildi.

Kadına yönelik en olumsuz yaklaşımın ''şiddet'' olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünyada ve Türkiye'de şiddetin aile içinde ortaya çıktığı, biçimi ve yöntemleri farklı olsa da her yerde en çok şiddete uğrayan kesimin kadınlar olduğu vurgulandı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ulusal ve uluslararası alanda koruma amaçlı yeni düzenlemeler yapıldığı kaydedilen açıklamada, 25 Kasım'ın ''Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü'' olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, tüm iyi niyetli girişimlere, örgütlü mücadelelere, ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemelere karşın dünyanın farklı coğrafyalarında kadınların, kaynağını aileden alan her türlü şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Namus cinayetlerinde ve fiziksel saldırılarda toplumun kadını ''peşin suçlu'', kadının sahibi olarak nitelendirilen erkeği ise ''mağdur'' olarak algıladığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle şiddete uğrayan kadın polise başvurduğunda eşiyle barışmasının önerildiği kaydedilerek, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylardan örnekler verildi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede kadınların çocuk yaşta, rızaları dışında ve para karşılığında zorla evlendirildiği ifade edilen açıklamada, birçok ülkede kadınlara yönelik recm ve kırbaçlama cezasının devam ettiği kaydedildi.

UYGULAMA VE YORUMLAMA DURUMUNDA OLAN KAFALAR GERİDE
Türkiye'de genelde aile içi şiddet ve özelde kadına yönelik şiddetin 80'li yıllarda tartışılmaya başlandığı, toplumun duyarlılığının gelişmesi için birçok etkinlik düzenlendiği ifade edilen açıklamada, bu çalışmalar sonucunda ''kadına yönelik şiddetin toplumda görünür, izlenir ve kınanır kılındığı'' vurgulandı.

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun araştırmasına göre, ailelerin yüzde 34'ünde fiziksel şiddet, yüzde 54'ünde sözlü şiddet uygulandığı ve ev içi şiddetin yoğun olarak yaşandığı belirtilen açıklamada, kadının şiddetten korunmasını amaçlayan ve 4 Ocak 1998'de kabul edilen 4320 sayılı ''Ailenin Korunmasına Dair Kanun''un önemine dikkat çekildi. Açıklamada, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 96, 99, 101, 102 ve 105. maddeleriyle de şiddet ve taciz fiillerini cezalandıran çok önemli yaptırımlar getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya, şöyle devam edildi:

''Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikle zaten uluslararası belge ve sözleşmeler iç hukukumuzun parçası haline getirilerek, sadece bu konuda değil, her konuda ülkemizde insan hakları yorum ve uygulamaları uluslararası standartlara çekilmiştir. Hukuki düzenlemeler ve yasalar açısından varılan bu nokta, maalesef bunları uygulama ve yorumlama durumunda olan kafalar bakımından çok gerilerdedir.

Töre ve namus cinayetlerinin yaşanmadığı, şiddet olgusunun yok olduğu, kişisel ve örgütsel engellemelere karşın kadının yaşamın her alanında hak ettiği yeri yakaladığı, ayrımcılığın kaldırıldığı, ulusal ve uluslararası bir dünya özlemi ve beklentisi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarız.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...