Tecumseh'in Laneti

Kendisi Sahwnee kızılderililerin şefiydi ve güçlü bir konuşmacı, önemli bir askeri strateji uzmanı, başarılı bir müzakereci ve coşkulu bir lider olma özellikleri ile tanınmıştı.

Haberler 22.12.2009 - 19:51

Tecumseh'in Laneti

Tecumseh, Ohio vadisindeki kızılderililerin mistik geleneğini büyük ölçüde oluşturan öğretilerin sahibi, kızılderililer arasında “elçi” olarak bilinen bir bilginin kardeşidir. Kendisi Sahwnee kızılderililerin şefiydi ve güçlü bir konuşmacı, önemli bir askeri strateji uzmanı, başarılı bir müzakereci ve coşkulu bir lider olma özellikleri ile tanınmıştı. Tüm kızılderililerin büyük bir birlik olduğuna inanıyordu ve tüm birliğin onayı olmadan hiçbir topluluğun belli bir toprak üzerinde hak iddia edemeyeceğini veya onu elden çıkaramayacağını iddia ediyordu.

Onun bu birlik düşüncesi ve getirdiği diğer ilkeler Birleşik Devletler tarafından kabul edilmeyince, çeşitli kabileleri toplayarak kızılderili topraklarını silahla savunmaya başladı. Yine de kurduğu planlar, ağabeyinin 1811’deki Tippecanoe Savaşı’nda ölmesiyle birlikte suya düştü. Tarihi kaynaklar, Tippecanoe Savaşı’nda iki tarafın da üstünlük sağlayamadığını yazsa da, kızılderililerin askeri direnişinin çözülmeye başladığına işaret eden ilk olay olarak tanımlarlar.

Tecumseh, Tippecanoe Savaşı’ndan sonra esirleri serbest bırakırken, General Harrison ve Birleşik Devletler başkanları hakkında, daha sonra Tecumseh’in Laneti olarak anılmaya başlayacak bir kehanette bulunur. Der ki:

"Harrison, önümüzdeki yıl Büyük Şef seçilecek ama görevinin başında ölecek. Ondan sonra her 20 yılda bir seçilen Şef de aynı şekilde ölecektir. Onların herbiri öldüğünde, herkes bizim insanlarımızın da ölümünü hatırlasın.”

Gerçekten de Başkan seçilen William Henry Harrison, 1841 yılında, görevi başında zatüreeden ölür. Onun arkasından, 140 yıl boyunca her 20 yılda bir seçilen başkanlar da yine görevlerinin başında çeşitli sebeplerden hayatlarını kaybederler. Bu başkanların tek istisnası, Alzheimer hastalığına yakalanan, toplum önüne çıkacağı zamanları da bir Astrolog’a danışarak seçmesiyle bilinen, ciddi bir suikast girişiminden kıl payı kurtulan Ronald Reagan’dır. Ronald Reagan’dan sonra Tecumseh’in Laneti’nin üzerinde olduğu kişi bir önceki ABD Başkanı George Bush’tur.

Astrologlar binlerce yıldır, 20 yıllık Jüpiter – Satürn döngüsü ile büyük sosyo-kültürel-politik olaylar arasındaki bağı araştırmaktadırlar. Jüpiter ve Satürn, çıplak gözle görülebilen en uzak iki gezegendir. Eskiler, Satürn’ü, Güneş sistemi ile evrenin geri kalanı arasındaki sınır olarak tanımlamışlar ve bu gezegeni zaman zaman insanlık tarihinin önemli dönemlerini zamanlayan kozmik saat olarak görmüşlerdir. Nispeten daha hızlı olan Jüpiter, her 19.8 yılda bir Satürn’ün yanından geçtiğinde yeni bir döngü, çoğunlukla da büyük felaketler veya değişimlerle başlamaktadır.

İki gezegenin bu kavuşumu, 1840 yılından beri başkanların ilk dönem için seçildikleri seçimlerle aynı zamana denk gelmektedir. Jüpiter politikacıları, Satürn de ölümü yönetir ve politik arketiplerin en yüksekte olanı da Devlet Başkanı’dır. 1960 yılına gelene kadar, 120 yıl boyunca hiç değişmeden sürekli Toprak burçlarında tekrar eden bu kavuşum, 1960’da bir Hava burcunda gerçekleşmiştir. Bu değişiklik, birçok Astrolog’a göre Reagan suikastinin başarısız olmasını sağlamıştır. George W. Bush’un seçildiği 2000 yılında ise bu kavuşum tekrar bir Toprak burcunda gerçekleşmiş ancak Tecumseh'in Laneti kendisine dokunmamıştır.Tecumseh’in Laneti’nden sonra her 20 yılda bir seçilen başkanlar ve onların yerlerini alan başkan yardımcıları şunlardır.

1. 1840, William Henry Harrison

6 Nisan 1841’de zatürreeden öldü

Başkan yardımcısı John Tyler

2. 1860, Abraham Lincoln

14 Nisan 1865’de suikaste uğradı.

Başkan yardımcısı Andrew Johnson onun yerini aldı.

3. 1880, James Abram Garfield

2 Haziran 1881’de suikaste uğradı.

Başkan yardımcısı Chester Alan Arthur onun yerini aldı.

4. 1900, William McKinley

6 Eylül 1901’de suiakste uğradı.

Başkan yardımcısı Theodore Roosevelt onun yerini aldı.

5. 1920, Warren Gamaliel Harding

2 Ağustos 1923’de gıda zehirlenmesinden öldü.

Başkan yardımcısı Calvin Coolidge onun yerini aldı.

6. 1940, Franklin Delano Roosevelt

12 Nisan 1945’de öldü. Kalp krizinden öldüğü söylense de, tıbbi raporlar kayıptır.

Başkan yardımcısı Harry Truman onun yerini aldı.

7. 1960, John Fitzgerald Kennedy

22 Kasım 1963’de suikaste uğradı.

Başkan yardımcısı Lydon Baines Johnson onun yerini aldı.

8. 1980, Ronald Wilson Reagan

30 Mart 1981’de suikaste uğradı ama kurtuldu.

Başkan yardımıcısı George Bush, sonraki seçimlerde onun yerini aldı.

9. 2000, George W. Bush

Washington’dan Clinton’a kadar gerçekleşen 47 seçim arasında, Başkan Yardımcılarının Başkanlığa geldiği sadece 9 seçim vardır. Bu, %18’lik bir oran meydana getirmektedir. Bunun yanında, bazı başkanların ikinci kez seçilmeleri nedeniyle gerçekleşen 53 görev teslim töreni vardır. Bu da görev başında ölüm oranını % 15’e çeker. Yine de, sadece ilk başkanlık dönemi göz önüne aldındığında ve buraya kadar anlatılan Astrolojik döngü de işin içine katıldığında, 8 kişiden 7’sinin (sekizinci de Reagan’dır) ölümü, bu olayın tekrarlama olasılığını %87.5’e çıkarır. Ancak Bush başkanlık dönemini, atılan bir kurşun ile değil, ayakkabı ile tamamlamıştır.
http://www.astrologyanalyst.com

Sayfa Yükleniyor...