Teklif Pazartesi Meclis'te

Komisyon'dan geçen Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine 19 Nisan Pazartesi günü başlanması planlanıyor.

14.04.2010 - 11:28

Alınan bilgiye göre, TBMM Anayasa Komisyonunda bazı değişikliklerle kabul edilen teklifin Genel Kurul süreci önümüzdeki hafta başlayacak.

Teklifin görüşülme takvimiyle ilgili olarak yarın TBMM Danışma Kurulu toplantıya çağrılacak. Genel Kurulun, teklifin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar, her gün belirli sayıda maddenin görüşmeleri bitinceye kadar çalışması amaçlanıyor. Buna göre, Genel

Kurul, ''özel gündemle'' toplanacağı 23 Nisan Cuma günü hariç, teklifin görüşmelerinin bitimine kadar aralıksız çalışacak.

Anayasa değişikliği teklifi; biri üç geçici maddeyi içeren çerçeve madde olmak üzere, toplam 27 maddeden oluşuyor.

GENEL KURUL SÜRECİ
Anayasa değişikliği teklifleri, TBMM Genel Kurulunda iki tur halinde görüşülüyor.

İlk turda geneli ve maddeleri üzerinde yapılan konuşmaların ardından maddelerin tek tek gizli oylamasına geçiliyor. Teklif için ilk turda ''maddelerine geçilmesi'' ile 29 madde için (biri üç geçici maddeyi içeren çerçeve madde) 30 gizli oylama yapılacak.

TBMM İçtüzüğüne göre, ikinci tur görüşmeye birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamıyor.

İkinci turda, maddeler üzerinde konuşma olmayacak. Ancak, maddeler üzerinde değişiklik önergesi verilmiş ise o önerge üzerinde milletvekilleri konuşabilecek. İkinci turda da maddelerin yanı sıra teklifin tümüyle birlikte 30 gizli oylama yapılacak.

Teklifin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün oluyor.

Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoylamasına sunabiliyor.

Meclisin üye tamsayısının beşte üçü (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanınca iade edilmediği takdirde, halkoylamasına sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanacak.

Anayasaya göre, ''Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iade üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, Cumhurbaşkanı tarafından'' halkoyuna sunulabiliyor.

Halk oylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanıyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...