"30/07/2011 tarihli http://www.ntvmsnbc.com/ adlı internet sayfanızda, Prof. Dr. Alp Gürkan'ın da içinde bulunduğu belirtilen çetenin, İstanbul'da işsiz ve paraya ihtiyacı olanların organlarını 20 bin liraya alarak, zengin hastalara 100 bin liraya satarak organ nakli yaptıkları, Prof. Dr. Alp Gürkan'ın organ naklinden komisyon aldığı iddia edilmiştir.

Öte yandan, internet sayfanızdaki haberin "Organları 20 bine alıp 100 bine sattılar" şeklindeki başlıkları, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacından ziyade, Prof. Dr. Alp Gürkan'ın mesleki itibarını, şeref ve haysiyetini zedelediğinden, söz konusu haber düzeltilmeye muhtaçtır.

Ceza yargılamasındaki soruşturma aşamasının gereği olarak bu aşamada, söz konusu haberde yer verilen olayların suç teşkil edip etmediği ve eğer suç teşkil ediyorsa bu olayın kimin tarafından işlendiği araştırılmaktadır. Bu gerekçelerle Prof. Dr. Alp Gürkan gözaltına alınmıştır. Ancak bilindiği üzere, CMK m. 157 uyarınca, yapılan soruşturma gizli olarak yürütülmelidir.

Söz konusu gizliliğin nedeni, sanığın yargılanmasının yapılıp, suçu işlediğinin sabit olmasına kadar masum sayılmasının gereğidir. Zira hakkında soruşturma başlatılan şüpheli veya sanığın şeref veya haysiyetine zarar gelmeden tamamlanmalıdır. CMK m. 157'de düzenlenen gizlilik ilkesine benzer bir biçimde, sanığın bu hakkı TC Anayasası m. 38'de de koruma altına alınarak, suçluluğu hükmen sabit olana kadar hiç kimsenin suçlu sayılmayacağı ifade edilmiştir. Benzer bir biçimde, evrensel niteliği haiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6 uyarında da, bir suç ile itham edilen kimsenin, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılacağı belirtilmiştir.

Ancak haberdeki üslup, hem soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek, masumiyet karinesini ihlal etmektedir, hem de kendisinin şeref ve haysiyetine zarar vermekte ve mesleki itibarını da zedelemektedir. Her ne kadar, kamuoyunun bilgi alma hakkı olsa da, Prof. Dr. Alp Gürkan'ın isminin söz konusu haberde çete üyesi olarak geçmesi masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği ilkesine aykırı niteliktedir. Zira haberde kullanılan üslup, Prof. Dr. Alp Gürkan'ın gözaltına alındığını ve soruşturma süresince söz konusu olayların gerçekliğinin araştırıldığı bilgisini kamuoyuna vermekten ziyade, söz konusu olayların gerçekleştiğinin ve yapılan yargılama sonucunda Prof. Dr. Alp Gürkan'ın suçunun sabit olduğu intibasını uyandırmakta ve böylelikle kendisinin mesleki itibarını zedelemektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Prof. Dr. Alp Gürkan'ı temsilen
Av. İbrahim Doğu Öztekin
Av. Elif Demir