Terör tazminatı köylüye var, köye yok

Danıştay, köy tüzel kişiliğine terörden doğan zarar için ödeme yapılamayacağına hükmetti.

19.12.2012 - 12:01

Terör tazminatı köylüye var, köye yok

Terörle mücadele kapsamında boşaltılan köylerde meydana gelen zararların karşılanmasıyla ilgili, Danıştay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yerel mahkemeye başvuru, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Dolapdere köyü tüzel kişiliği adına yapılmış ve mahkeme, taşınmazların köylüler tarafından köy tüzel kişiliği adına yaptırılmış olması durumunda zararın tazmin edilebileceğini hükmetmişti.

Bu karar Diyarbakır Valiliği tarafından temyiz edildi ve Danıştay 15. Dairesi, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Kanunu gereği aksi yöne bir karar aldı.

Daire'nin kararında, Kanun'un amacının, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek olduğu belirtildi.

Kanun'un, ''Kapsam'' başlıklı 2. maddesinde ise bu Kanun'un, 3713 sayılı Kanun'un 1, 3 ve 4. maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanması hakkındaki esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsadığının kurala bağlandığı hatırlatıldı.

Kanun hükümlerinin değerlendirilmesinden 5233 sayılı Kanun'un gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanması hakkındaki esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsadığı, kamu hukuku tüzel kişilerinin ise anılan kanun kapsamı dışında bırakıldığının açık olduğu vurgulanan kararda, kamu tüzel kişisi olan davacı köy tüzel kişiliğinin, 5233 sayılı Kanun kapsamında zararlarının karşılanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...