Toprağın koruyucusu

Sel sularının hızını kesiyor, erozyonu önlüyor... 11 metreye ulaşan kazık kökleriyle toprağı koruyor... Geven bitkisi ile tanışın...

Anadolu Ajansı 13.05.2009 - 08:44

Toprağın koruyucusu

VAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, geven bitsinin doğayı koruma özelliği bulunduğu belirtti.

Doğu, yarı kurak iklim kuşağında yetişen gevenin, özellikle yağışın az olduğu bölgelerde yaygınlık gösterdiğini ifade etti.

Gevenin, doğada önemli bir görev üstlendiğini bildiren Prof. Dr. Doğu, şunları söyledi: ''Yere yapışan dikensi yapısıyla yerden en fazla yarım metre kadar çıkabilen, dikenli bir çalı bitkisi olan geven, derin bir kazık köke sahiptir. Bu özelliği nedeniyle geven, yaygın olarak yüzeyi kapladığı alanlarda, rüzgar ve su erozyonu için engelleyici bir faktör oluşturuyor. Çünkü yüzeyde kapladığı toprak örtüsünün havalanmasını, savrulmasını engelliyor. Ayrıca yamaç gerisinden gelen sel sularının hızını kesmek ve suyun toprak içerisine nüfuz etmesini sağlamak görevi de üstleniyor.''

Doğu Anadolu Bölgesi'nin, bitki örtüsü açısından fakir olduğunu belirten Doğu, ''ağacın olmadığı bir alanda, bu tür çalı bitkileri çok önem kazanıyor, hayati önem taşıyor. Bu bitkiler toprağı koruyarak, birçok fonksiyonu yerine getiriyor'' dedi.

Ağacı olmayan bir bölgenin en önemli yakacağının da geven olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Doğu, şöyle devam etti: ''Bunların yaklaşık 11 metreye ulaşan kazık kökleri yakacak olarak kullanılıyor. Bu çok tehlikeli ve riskli bir işlemdir. Fakat yaygın olarak bölge halkı özellikle kırsal alanda gevenleri bu şekilde kullanıyor. Bu şekilde kullanım, yüzeyin kontrolsüz kalmasına yol açıyor. Gevenden arındırılmış yamaçlarda, çok şiddetli toprak erozyonunun meydana geldiğini görüyoruz.'' Bölgede zeminin kaygan olmasının çığ için elverişli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doğu, ''geven, oluşturduğu yüzey engelliyle çığlar için de engelleyici bir faktör oluşturuyor. Geven, rüzgar ve su erozyonu ile çığı önleme ve toprağın korunması açısından dengeleyici bir faktördür.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...