Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesinde oluşturulan ''Cezaevlerindeki Kanserli Hastaların Şartlı Salıverilmesi İçin Bilimsel Kriterleri Saptama Kurulu''nca ön rapor hazırladı.

Kurul üyesi Uzm. Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB’ye yapılan başvurular ve insan hakları kuruluşlarının verdikleri bilgiye göre 36 tutuklu ve hükümlünün cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Çerkezoğlu, yapılan başvuru üzerine Zere'nin sağlık dosyasını incelediklerini belirterek, ''Yapılan incelemeler sonucunda tekrarlayan 'indiferansiye maksilla kanseri (çene kanseri)' nedeniyle halen Çukurova Üniversitesinde ışın tedavisi gören Güler Zere'nin, infazının ertelenmesinin tedavisinin ve yaşamının bu evresinin tutuksuz olarak geçirmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır'' dedi.

Uzm. Dr. Çerkezoğlu, bunun bir ön rapor olduğunu vurgulayarak, aralarında adli tıp uzmanı, hukukçu ve cerrahlardan oluşan 6 kişilik kurulun hazırladığı raporun, tamamlanmasının ardından Eylül ayında kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.