Tübitak'tan 'oyun kültürü' projesine destek

Tübitak’ın 2011 başarı ödülleri kapsamında desteklenen projeler arasında, ilk kez, dijital oyun kültürüyle ilgili bir çalışma da yer aldı.

21.04.2011 - 10:24

Tübitak'tan 'oyun kültürü' projesine destek

20 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da Tübitak Başarı Öyküleri buluşması Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet Aydın ve Tübitak Başkanı Prof.Dr. Nükhet Yetiş’in açılış konuşmaları ile yapıldı.

2005-2010 yılları arasında Tübitak tarafından desteklenen projelerden en başarılı olanların sözlü ve poster sunumlarının gerçekleştiği etkinlikte yer alan projelerden birisi de sosyal bilimler alanında desteklenen Türkiye’de Gençliğin Dijital Oyun Kültürü ve İnternet Kafelerde Oyun Oynama Pratiği adlı etnografik alan çalışmasıydı.

Proje Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde çalışan öğretim üyeleri Prof.Dr. Mutlu Binark ve Dr. Günseli Bayraktutan-Sütcü tarafından 16 ay süre ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Türkiye’de ilk kez dijital oyun endüstrisi tüm bileşenleri ile (oyun geliştiriciler, yayıncı ve dağıtımcılar, Teknokentler, oyun dergileri ve profesyonel oyuncular ile internet kafe işletmecileri) birlikte ele alınarak, oyun endüstrisinin haritası ortaya çıkarıldı ve Türkiye’de dijital oyun endüstrinin gelişmesini engelleyen sorunlar saptandı ve çözüm önerileri geliştirildi.

Ayrıca Türkiye’de gençlerin dijital oyunları en çok oynadıkları mekanlardan biri olan internet kafeler, Ankara ölçeğinde, hem nitel hem de nicel İnternet kafe kullanım pratikleri araştırması ile incelendi. İnternet kafelerin gençlerin toplumsallaşmasında ve İnternet’e erişimde önemli bir kamusal mekan olduğu saptandı. İnternet’e erişimi sağlayan bu mekanların kullanımının geliştirilmesine yönelik projede dijital okuryazarlık kavramı temelinde kullanıcı farkındalığını geliştirecek önerilerde bulunuldu.

MEDYA OKURYAZARLIĞINA KATKISI
Projede, anaakım medyanın ve kamusal aktörlerin gündemine çoğunlukla oyun içeriğindeki şiddet eylemleri, oyuncunun şiddet eylemine karışması, dahil olması veya şiddet eyleminin kurbanı olması şeklinde gelen dijital oyun kültürüne farklı ve yeni kavramlarla bakıldı. Projede şu temel sorusal vurgulandı: Sorun oyun oynamak veya oynamamak değildir: tüm mesele, oyunu bilerek ve farkında oynamaktır… “Neyi bilerek ve nelerin farkında olarak?” diye soracak olursanız, bu noktada oyun oynamayı bilmek için yeni medya okuryazarlığı beceri ve donanımının özellikle medya okuryazarlığı kapsamında gerek çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kazandırılması gerektiği vurgulanıyor.

Proje şu açılardan önemli:

Projenin nihai raporuna ULAKBİM veri tabanında Tübitak destekli projeler veri tabanından ulaşılabilir.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...