Türk anneleri 'dayakçı' çıktı

Şiddet, Türkiye'nin önemli bir sorunu... Aile içi çocuğa yönelik yapılan araştırmaya göre; annelerin yüzde 54’ü çocuklarını dövüyor. Annesinden dayak yiyenler söz dinlemediği için, babasından dayak yiyenler ise annesini dinlemediği için şiddete maruz kalıyor. Döven babaların yüzde 15’i tokat atıyor. Ailesinde şiddet gören çocuklar ise saldırgan oluyor...

Türk anneleri 'dayakçı' çıktı

Milliyet gazetesi tarafından Örsan Öymen anısına verilen “Yılın İnceleme Ödülü”nün bu yılki sahibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezer Ayan oldu.

Bu yıl 20.’si verilen ödül, Türkiye’nin kan ağlayan sorunlarının başında gelen “Çocuklara Karşı İşlenen Suçlar” konusuna ayırıldı. Ayan’ın ödüle layık görülen çalışması ise “Aile ve şiddet: Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet” adlı Şubat 2010’da yayımlanan kitabı oldu.

Ayan, aile içi şiddetin Türkiye’de her zaman önemli bir sorun olduğunu belirtti. Sivas’ta yürüttüğü araştırması için 70 ilköğretim okulunda 655 öğrenciyle görüşen Ayan, görüşülen ailelerde anne ve babaların yarıdan fazlasının bağırarak kavga ettiğini, kavgaların en fazla çocuk veya para yüzünden olduğunu, erkeklerin dörtte birinden fazlasının eşini tokatladığını, tekmelediğini, yumrukladığını, saçını çektiğini ya da evdeki eşyalara zarar verdiğini söyledi.

ANNE TERLİKLE, BABA TOKATLA
Babaların genellikle eşiyle kavga ederken çocuklarına da bağırdığını ve bir kısmının çocuklarını da dövdüğünün görüldüğünü anlatan Ayan, şunları söyledi:

“Çocukların söz dinlememe, kardeşiyle kavga etme ve ders çalışmama gibi nedenlerle dayak yediği görüldü. Kızlar daha çok anneleri, erkekler ise babaları tarafından şiddete maruz kalıyor. Çocukların yarıya yakını okulda öğretmenlerinden de dayak yiyor. Ailelerin çoğunluğu yine okuldaki şiddeti, ‘Öğretmenin vurduğu yerde gül biter’ düşüncesiyle haklılaştırıyor.

Annelerin yüzde 54’ü çocuklarını dövüyor. Çocukların yüzde 14’ü terlikle, yüzde 10’u tokatla, yüzde 9’u kulağı çekilerek şiddet görüyor. Yüzde 10’u ise azarlanıyor. Çocukların yüzde 32’si haftada en az bir kez anne ya da baba şiddetine maruz kalıyor” diye konuştu. Babaların ise yüzde 46’sının çocuklarını dövdüğünü anlatan Ayan, “Annesinden dayak yiyen çocuklar söz dinlemediği için, babasından dayak yiyen çocuklar ise annesini dinlemediğini için şiddete maruz kalıyor. Döven babaların yüzde 15’i tokat atıyor.

ŞİDDET GÖREN DAHA SALDIRGAN
Ailesinde şiddet gören öğrencilerin saldırganlık eğilimleri fazla çıktı. Sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik anlamda anne baba yeterliliğine sahip olmayan insanların çocuk sahibi olmaları, kız ve erkek çocuklarının cinsiyet ayrımına tabi tutularak sosyalleştirilmeleri, namusun sadece kız ve kadın kimliğine mal edilmesi, cinselliğin bu bağlamda bir tabu olması, ayrıca geleneksel Türk ailesinde şiddetin bir sorun çözme yöntemi olarak meşrulaştırılması şiddetin başlıca nedenleri arasında geliyor.”

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...