Scientific American Dergisi'nin 4 farklı kritere göre sıraladığı, ''Bilimde Dünyanın En İyi 40 Ülkesi'' sıralamasında Türkiye de yer aldı. Dergi, bu sıralamayı ülkelerin en saygın bilimsel dergilerde yaptığı yayın sayısı, patent sayısı, milli gelirden Ar-Ge'ye ayrılan pay ve temel bilim ve teknoloji alanında verilen doktora sayısına göre yapıyor.

İlişkili Haberler


Bu kriterlere göre yapılan son sıralamada, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) raporları ile Digital Science tarafından derlenen saygın dergilerdeki yayın sayıları kullanıldı.

Buna göre, Türkiye en iyi sonucu, temel bilim ve mühendislik alanında verilen doktora sayısının toplam doktora sayısı içindeki yüzdesi ile aldı. Bu kritere göre, Türkiye dünyanın en iyi 15’inci ülkesi oldu. Türkiye, milli gelirden Ar-Ge'ye ayrılan pay kriterine göre dünyanın en iyi 16’ıncı ülkesi seçildi.

Digital Science'ın listesindeki dünyanın en saygın dergilerindeki yayın sayısı kriterine göre ise Türkiye 38’inci sırada yer buldu. Türkiye patent sayısına göre yapılan sıralamada ise 36’ıncı sıraya yerleşti.

MÜHENDİSLİK VE ENFORMATİK EN ÖNEMLİ ALANLARDAN
ODTÜ bünyesindeki University Ranking By Academic Performance (URAP) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, raporu Anadolu Ajansı’na değerlendirdi.

Scientific American Dergisi'nin, ülkelerin temel bilim ve teknoloji alanındaki başarısını ölçmek için belirlediği dört kriterin en iyi kriterler olduğunu ifade eden Akbulut, üniversitelerin ve ülkelerin bilimsel gelişmişliğinin, farklı kurumlarca farklı ölçütler kullanılarak belirlendiğini ve sıralama yapıldığını anlattı.

Akbulut, son yıllarda bu sıralamalarda etki değerinin yüksek saygın bilimsel dergilerdeki makale sayılarıyla patent sayılarının önem kazandığını vurgulayarak, derginin kriterleri arasında Ar-Ge'ye ayrılan payın bulunmasının da önemli olduğunu söyledi.

AR-GE’YE EN BÜYÜK YATIRIM İSRAİLD’DEN
Türkiye'nin henüz Ar-Ge payının yüzde 2'ye çıkaramamış olsa da 16’ıncı sırada bulunmasına dikkati çeken Ural Akbulut, temel bilim ve mühendislik alanında doktora alan mezun sayısında da Türkiye'nin dünyanın en iyi 15 ülkesi arasında yer almasının üniversitelerin başarısı olduğunu kaydetti.

Bu alanda doktora alan kadınların yüzde 41'e ulaşarak Türkiye'yi en başarılı ülkelerden biri yapmasının da Türk üniversiteleri açısından gurur verici olduğunu belirten Akbulut, üniversitelerin temel bilim, mühendislik ve enformatik alanında gelişmeleri için teşvik edilmelerinin patent sayılarını da artıracağını söyledi.

Akbulut, şunları kaydetti:

''Ülkemizde, tüm teknoparklarda şirketlerin önemli bir bölümü yazılım şirketidir. Bu şirketler uluslararası platformda, dünyanın önde gelen bilişim şirketleriyle yarışmakta ve başarı kazanmaktadır. Bu başarılar, Türk gençlerinin bilişim alanında yetenekli olduklarını ve enformatik alanının teşvik edilmeye değer olduğunu göstermektedir. Ülkemizin kuracağı Bilişim Vadileri'nin başarısı buna bağlıdır.''

Akbulut'un verdiği bilgiye göre, OECD raporları incelendiğinde, milli gelirden Ar-Ge'ye en yüksek payı ayıran ülkenin yüzde 4 ile İsrail olduğu görülüyor. OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 2,3. Tüm OECD ülkelerinde Ar-Ge'ye ayrılan paranın yüzde 41'i ABD'nin ayırdığı para. Japonya yüzde 15 ve Çin yüzde 12 ve Almanya yüzde 8'lik Ar-Ge katkısı yapıyor. Çin dünyada Ar-Ge harcamasına en fazla bütçe ayıran 3. ülke.

OECD ülkelerinde yapılan toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 70'i sanayi tarafından karşılanıyor. İsrail ise sanayinin Ar-Ge bütçesine yaptığı yüzde 80'lik katkı ile dünyada birinci sırada.

OECD raporuna göre dünyada yalnızca Türkiye, Polonya ve Yunanistan'da sanayinin Ar-Ge'ye ayırdığı miktar üniversitelerden daha düşük.''