Gurur duyduğumuz doğal mirasımızı gözümüz gibi korumak ve çocuklarımıza bırakmak hepimizin sorumluluğu. WWF Türkiye'nin başlattığı “Türkiye’nin Canı Kampanyası”, eşsiz ancak tehlike altında olan doğal mirasımız konusunda farkındalık yaratmayı ve önlem almak için harekete geçmeyi amaçlıyor.

İlişkili Haberler


WWF Türkiye, Türkiye'nin Canı adlı kampanyası ile şunları hedefliyor:

- Biyolojik çeşitliliğin insan yaşamı için anlamının ve değerinin anlaşılması,
- Anadolu’da geleneksel yaşam biçimleriyle iç içe geçen, ancak kaybolmaya yüz tutan doğal değerlerin korunması,
- Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların doğadan sürdürülebilir yararlanma biçimlerini benimseyerek yaşam standartlarını iyileştirmesi.


WWF Türkiye, bu kampanyaya herkesin katılımını beklerken şunları söylüyor: "Ülkemizin çok değerli doğal alanlarında yaşayan yöre insanlarının yaşam biçimleri ve doğaya duyarlılıkları, gurur duyduğumuz doğal varlıkların kalıcılığı açısından en önemli. Özellikle, nesli tehlike altında canlı türlerinin kışladığı, yuvaladığı ya da ürediği toprakları, ormanları, gölleri, kıyıları, denizleri, gölleri ve akarsuları onlarla paylaşan yöre insanlarının daha önemli bir sorumluluğu bulunuyor. Bunun için, doğa koruma konusunda yerel inisiyatiflerin gelişmesi, yöre insanın yaşadığı bölgeye sahip çıkması ve sorunları belirleyerek çözüm geliştirmesi kalıcı ve somut başarıların anahtarı oluyor. Yerel sivil toplum hareketinin oluşması; çelişkileri ortadan kaldırmaya yönelik, uyumlu, bütüncül ve katılımcı yaklaşımların bir ürünü."