NTV

Türkiye'nin Canı için

Türkiye

WWF Türkiye'nin başlattığı "Türkiye'nin Canı" adlı hibe programına başvuru için son tarih 18 Kasım...

WWF-Türkiye tarafından, ülkemizin biyolojik çeşitliliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu zengin doğal mirası korumak için başlatılan ve yürütülen Türkiye’nin Canı Kampanyası, ülkemizin dört bir yanında yürütülen doğa koruma çalışmalarını güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Kampanyaya bağışlar devam ederken, hibe programının ilk aşamasına gelindi.

Türkiye’nin Canı Hibe Programı’na başvurmak için son tarih 18 Kasım 2011.

Hibe Rehberi’nde belirtilen ön koşulları sağlayan projeler, daha sonra kamu kurum, sivil toplum ve üniversite temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından öncelikli ihtiyaç, katılımcılık, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve kalıcılık gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Değerlendirmelerin ardından hibe verilecek projeler kesinlik kazanacak ve seçilen projeler için proje uygulama eğitimi gerçekleştirilecek. WWF-Türkiye, Şubat 2012’de başlayacak projelerin yürütme aşamasında proje sahipleriyle işbirliği içinde olup, projedeki gelişmeleri düzenli bir şekilde izleyerek projelerin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye'nin Canı Hibe Programı hakkında ayrıntılı bilgi almak, başvuru koşulları hakkında bilgi edinmek ve başvuru yapmak için;

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), şu anda var olan yüzlerce canlı türünün akıbetinin onlar gibi olmaması için “Türkiye’nin Canı” hibe programını başlattı.

WWF-Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğimiz içinde yer alan ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerini korumak amacıyla başlattığı “Türkiye’nin Canı Hibe Programı’’ kapsamında, bu konuda proje üreten yerel sivil toplum kuruluşlarına hibe verilecek. WWF-Türkiye’nin, “Anadolu’nun doğal mirası’’ olarak nitelediği biyolojik çeşitliliğin korunması için yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek amacıyla oluşturduğu hibe programına başvurular alınmaya başlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 KASIM
Türkiye’nin Canı Hibe Programı, 1001 kişi ile kurumdan 1001’er lira toplanması hedeflenen “Türkiye’nin Canı Bağış Kampanyası”ndan elde edilen bağışlarla finanse edilecek. Son başvuru tarihi 18 Kasım olan hibe programı için gelen projelerin değerlendirilmesinin ardından, hibe verilecek projeleri hazırlayanlara proje uygulama eğitimi verilecek. Projelerin yürütülmesi aşaması ise 2012 yılı Şubat ayından itibaren başlayacak. Bağış kampanyasının ayrıntılarına WWF-Türkiye’nin sitesinden ulaşılabilir.