Türkiye'nin iklimle imtihanı

Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için çalışmalar sürüyor...

04.06.2010 - 09:57

Türkiye'nin iklimle imtihanı

Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesi’nin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nda Seyhan Havzası’nda yapılan çalışmalar kapsamında Kayseri’de başlayan iklim modellerinin çıktılarının kullanımına yönelik eğitimler Niğde ve Adana’da gerçekleştirildi.

1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bu eğitimler ile küresel ve bölgesel iklim modellemelerine yönelik temel kavramlar ve BM Ortak Programı kapsamında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tarafından elde edilen bölgesel sonuçlar tanıtıldı.

Eğitimlerin amacı; iklim etki değerlendirmesi ve uyum araştırmaları bağlamında bu sonuçlardan yararlanmak isteyenlere, bu sonuçlara nasıl ulaşacakları uygulamalı bir biçimde aktarmak.

Üç ilde farklı kurumlardan toplam 45 kişinin katıldığı eğitimlerde; iklim değişikliği, iklim değişikliğinin modellenmesi ve bölgesel projeksiyonlar, Veri Dağıtım Altsistemi (Data Delivery Subsystem - DDS)'nin örneklerle tanıtımı ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca projeksiyonların nasıl yorumlanması gerektiğine yönelik temel kavramlar anlatıldı

BM Ortak Programı Bölgesel Proje Koordinatörü Alper Acar; “İklim değişikliğinin etkilerinin, bulunulan coğrafyaya ve yörenin sosyo-ekonomik durumuna bağlı olarak farklılıklar göstermesi, o yörede iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik uyum çabalarının belirlenmesinde bölgesel veya yerel iklim modellerinin kullanımının önemini gösteriyor. İklim değişikliğine uyum konusunda tarım ve gıda güvenliği, su kaynakları, halk sağlığı, altyapı, doğal kaynaklar ve ekosistem hizmetleri gibi konularda iklimsel risklerin anlaşılabilmesi ve doğru adımların atılabilmesinde, iklim modellerinin kullanımı akademik çalışmaların yanında karar vericilere ve planlama konusunda çalışanlara da yol gösterici bir araç olarak öne çıkıyor.”dedi.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, özellikle son beş yıldır, yurtdışındaki araştırma kurumlarının küresel iklim modellerinden elde ettikleri iklim değişikliği projeksiyonlarını yerel ölçeklere taşımaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, bölgesel model çıktılarından üretilen bazı temel istatistikleri ve bu ‘veri ürünlerini’ web tabanlı bir sistem üzerinden kullanıcılara sunuyor. Kullanıcıların bazı temel işlemleri kendilerinin yapmalarına da olanak tanıyacak olan BM Ortak Programı kapsamında oluşturulan web tabanlı sisteme http://agora.itu.edu.tr adresinden ulaşılıyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...